Del

Integration af digitale læringsressourcer i Folkeskolens læringsplatforme.

Projektet skal genere didaktiske principper og konkrete didaktiske design for anvendelse af digitale læringsressourcer, som kan integreres i Folkeskolens nye digitale læringsplatforme. Der arbejdes både med forlagsproducerede digitale læremidler (såkaldte didaktiserede læremidler) og åbne frit tilgængelige online ressourcer som enten lærere eller elever har fundet på nettet. Begge typer af læremidler kan tilgås fra de digitale læringsplatforme men indeholder forskellige potentialer og udfordringer som læreren må forholde sig til i sin planlægning og gennemførelse af undervisningen.

Samarbejdspartnere

Projektet er forankret i Læremiddel.dk – Nationalt videncenter for læremidler med University College Lillebælt, UC SYD og Professionshøjskolen Absalon som partnere i projektet.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Med en metodisk tilgang inspireret af Design Based Research forankret i et samarbejde mellem forskere, lærere fra praksis, lærerstuderende fra de tre deltagende UC-er og med UC-ernes CFU-konsulenter genereres praksisnær og anvendelsesorienteret viden, der kan kvalificere lærernes arbejde med integration af forskellige digitale læremidler og læringsressourcer i de digitale læringsplatforme.

Regeringen og KLs brugerportals initiativ betyder, at alle der uddannes til lærere i Folkeskolen fremover skal kunne designe undervisningsforløb med afsæt skolernes digitale læringsplatforme og de digitale læremidler og læringsressourcer, som er forankret heri. Projektets viden vil derfor blive anvendt til fremtidens uddannelse af lærere i de tre UC-er.

Projektleder: Rene B Christiansen, Docent, ph.d.


Projektet løber fra:
 Januar 2017 – december 2018.


Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Digitale læringsmiljøer og didaktisk design" er forankret i Center for Skole og Læring