Del

Kommunalt Læringscenter i Holbæk Kommune

Formålet med projektet er:

  • Udvikling af et nyt uddannelseskoncept som på baggrund af en kortlægning af lokale og regionale arbejdsmarkedsbehov giver borgere mulighed for at uddanne eller videreuddanne sig til et job.
  • Udvikling af pædagogiske koncepter for et læringscenter med afsæt i nyeste viden om brugen af digitale teknologier i fleksible og koblede uddannelsesformater.
  • Etablering af et forskningssamarbejde med henblik på at undersøge hvilke teknologiske, pædagogiske og organisatoriske forudsætninger og funktioner der må være til stede for at et kommunalt læringscenter kan lykkes som organisation.

Samarbejdspartnere

Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Et kommunalt læringscenter ­er et fysisk mødested ejet af en kommune, placeret i borgernes nærområde, hvilket muliggør lokal tilgang til eksisterende uddannelsestilbud udbudt af universiteter, professionshøjskoler, erhvervsskoler, ungdomsuddannelser, osv. Læringscenteret er drevet af kommunen og gør uddannelsesmuligheder tilgængelige lokalt uden at kræve at kommunen driver uddannelsen. Opkvalificering bliver således mulig for alle i kommunen, men i særdeleshed for de borgere, der ønsker at (videre-)uddanne sig, men som ikke er påbegyndt eller har afsluttet en uddannelse, fordi det indebærer lang rejsetid eller fraflytning fra kommunen.

 Et kommunalt læringscenter er et nyskabende uddannelseskoncept i Danmark, bl.a. fordi uddannelsestilbuddet er efterspørgselsorienteret. Læringscentret fungerer således som en mægler, der afdækker regionale (offentlige og private) virksomheders behov for arbejdskraft i en nær fremtid, og det er læringscentret, som lægger strategien for udbud af uddannelser. På denne måde bliver læringscentret en motor i kommunens arbejdsmarkeds-­, bosætnings-­ og erhvervsstrategi, idet centret bidrager til at opkvalificere den lokale arbejdsstyrke og medvirker til at mindske fraflytning fra kommunen

Projektets resultater anvendes af Center for Skole og Læring på to måder:

For det første bidrager projektet til at udvikle et i Danmark helt nyt efter- og videreuddannelseskoncept set ud fra både et teknologisk, didaktisk og organisatorisk perspektiv, hvilket generelt vil kunne understøtte centerets efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

For det det andet kan projektet bidrage til at genere viden om uddannelsesdesign understøttet af digitale teknologier, som iscenesætter underviserrollen på nye innovative måder. Viden om dette vil kunne indgå i en vifte af uddannelsesaktiviteter i centerets læreruddannelse bl.a. på centerets e-læreruddannelse og i centerets arbejde med at integrere anvendelsen af MOOCs i grunduddannelsen til lærer

Projektleder: Anne Kristine Petersen, Lektor

Forskningsansvarlig: Rasmus Jørnø, Ph.d.

Projektet løber fra: August 2016 – juli 2019

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Digitale læringsmiljøer og didaktisk design" er forankret i Center for Skole og Læring