Del

Fagdidaktik og faglige fællesskaber

Forskningsmiljøet adresserer to forskningstemaer, der er gensidigt betingede: “Undervisning og læring i skolens fag” og “Lærerkompetencer og lærerprofession”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at skabe høj faglig og didaktisk kvalitet i skolens undervisning til gavn for elevernes læring. Målet er at udvikle viden og løsninger, der styrker de professionelle faglige fællesskaber i skolen, herunder også med et særligt fokus på småfagene, hvor der ofte kun er få lærere.

Inden for forskningstemaet ”Undervisning og læring i skolens fag” beskæftiger vi os med lærernes undervisningspraksis og elevernes faglige læringsudbytte. Vi skaber innovativ didaktisk viden om god undervisning, skolens fag og de bedste tænkelige rammer for elevernes læring.

Inden for forskningstemaet ”Lærerkompetencer og lærerprofession” beskæftiger vi os med organisering af professionelle faglige fællesskaber, der sikrer fagligt velkvalificeret undervisning af alle lærere for alle elever i alle fag. Vi skaber viden om og modeller for, hvordan god undervisning udbredes i faglige fællesskaber, og hvordan kollektiv udvikling af undervisningspraksis kan styrkes.