Del

Innovativ fagdidaktik: Realiseringen af den åbne skole

Projektet undersøger, hvordan man kan udvikle nye, innovative didaktiske designs, der understøtter lærernes arbejde med den åbne skole.

I projektet arbejdes med at udvikle en innovativ fagdidaktik, gerne specificeret i udviklingen af didaktiske designs, der kan understøtte lærere i folkeskolen i at imødekomme ministeriets forventning om den åbne skole. Det er meningen, at designet skal afprøves i flere omgange med metodisk udgangspunkt i Design-Based Research. 

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder pt. med Dåstrup Skole, men forventer at inddrage yderligere 1-2 skoler i Professionshøjskolen Absalons område.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet kommer til at indgå i læreruddannelsen dels ved, at studerende kan indgå som medforskere i forbindelse med to forskellige forløb på Læreruddannelsen, dels ved, at vi udbyder projektet som en del af innovations-laboratorierne på læreruddannelsen i foråret 2017. Projektets resultater forventes også at blive anvendt til at udvikle et specialiseringsmodul til læreruddannelsen samt til at udvikle en egentlig læringsplatform, der understøtter læreres arbejde med ’den åbne skole’. Denne tænkes udviklet i samarbejde med studerende på læreruddannelsen. 

Projektleder: Bettina Buch, lektor, ph.d.

Projektet løber fra: September 2016 - Januar 

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Fagdidaktik og faglige fællesskaber" er forankret i Center for Skole og Læring