Del

Maddannelse med lokale rødder

Projektet vil i samarbejde med tre skoler i Lejre Kommune udvikle læremidler og undervisningsforløb til styrkelse af fagligheden og elevmotivationen i faget madkundskab. Fokus vil være på besøg hos lokale fødevareproducenter, udvikling af skolehavekonceptet og det fælles måltid i skolen.

Projektet arbejder case-orienteret og eksemplarisk for at initiere en konkret udvikling af faget madkundskab i Lejre Kommune, men er samtidig generisk i udviklingen af alment anvendeligt læremateriale og didaktiske forløb:

  • Læremidler/guide til samarbejde med lokale fødevareproducenter og måltidsproducenter rettet mod udvalgte fødevarer og baseret på årstider og skolernes årshjul
  • Udvikling af og læremidler om skolehavekonceptet tilpasset rammebetingelser og årshjul
  • 65 besøg med skoleklasser hos lokale fødevare- og måltids producenter i Lejre Kommune
  • Case-beskrivelse af organisering, fælles rum og sociale rammer for måltidsfællesskaber

Samarbejdspartnere

Lejre Kommune

Center for Ernæring og Rehabilitering er lead

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet udvikles og gennemføres i samarbejde med madkundskabslærere på to folkeskoler og en specialskole i Lejre Kommune. Derudover vil der være samarbejde med lokale fødevareproducenter for at bringe eleverne tæt på fødevareproduktionen og den nordiske madkultur.

Projektet relaterer til undervisningen i madkundskab på læreruddannelsen og sensorik og fødevarekendskab på Ernærings- og sundhedsuddannelsen. Projektet udvikler læremidler og undervisningsforløb til madkundskab, der vil kunne benyttes af studerende ved Professionshøjskolen Absalon. Studerende vil få mulighed for at deltage i projektet, fx i praktikperioder. 

Projektleder:

Lektor, Anette Kamuk

Projektet løber fra:

August 2018 til november 2019

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:

FoU-miljøet ”Fødevareinnovation" som er forankret i Center for Ernæring og Rehablitering (Lead).

FoU-Miljøet: "Fagdidaktik og faglige fællesskaber" som er forankret i Center for Skole og Læring.