Del

Talblindeprojektet

Udvikling af en test af talblindhed og elektroniske vejledninger til den opfølgende indsats har til formål at sikre en tidlig målrettet indsats i forhold til inklusion af elever med talblindhed i den almindelige undervisning.

En standardiseret talblindhedstest har som formål at kunne understøtte kommunernes bestræbelser på at give elever med talblindhed et fyldestgørende undervisningstilbud, så de får mulighed for at gennemføre en uddannelse. En forudsætning herfor er, at vanskelighederne identificeres så tidligt som muligt i skoleforløbet.

Testen gennemføres og administreres så tæt på eleven som muligt.  

I læreruddannelsen er elever med vanskeligheder i matematik et centralt fagdidaktisk emne.

Samarbejdspartnere

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Professionshøjskolen Absalon er projektejere.

Repræsentanter fra det nordiske og internationale forskningsmiljø vedrørende elever i matematikvanskeligheder

Diverse skoler rundt i Danmark 

Projektleder:
Bent Lindhardt, lektor

Projektet løber fra:

2015 - efterår 2018 

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Fagdidaktik og faglige fællesskaber" er forankret i Center for Skole og Læring"