Del

Uddannelsesmobilitet og Læringsfællesskaber

Forskningsmiljøet adresserer to forskningstemaer med indbyrdes forbindelser: “Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” og “Læringsfællesskaber i skolen”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er bidrage til, at skoler skaber stærke læringsfællesskaber for alle børn, og at dette bidrager til at øge elevernes læringsudbytte og uddannelsesmobilitet.

I forskningstemaet ”Læringsfællesskaber i skolen” beskæftiger vi os med elever i komplicerede læringssituationer og den betydning, som formelle og uformelle læringsfællesskaber har for netop disse elever. Vi bidrager med viden om, hvordan skolen kan fastholde eleverne i klassefællesskaber, sikre deres trivsel og skabe de bedst tænkelige læringsmuligheder i forhold til elevernes behov.

I forskningstemaet ”Uddannelsesmobilitet og lokalsamfundet” beskæftiger vi os med, hvordan samspillet mellem skolen og skolens omverden kan bidrage til at øge uddannelsesmobilitet blandt elever – ikke mindst i områder med lav uddannelsesmobilitet. Vi har fokus på skole/hjem-samarbejde, brobygning mellem skolen og henholdsvis dagtilbud og ungdomsuddannelser samt samarbejde mellem skolen og organisationer/virksomheder.