Del

Folkeskolens forberedelse af elever til uddannelse og job

Folkeskolens forberedelse af elever til uddannelse og job.

Hvilke mulighedsbetingelser skaber folkeskolen for elevernes fremtidige uddannelses- og jobveje? Med konkurrencestatens fokus på tidlig karrierelæring og karrierevalg skabes der potentielt nye mønstre for deltagelse i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Projektet undersøger hvilke muligheder, udfordringer og belastninger der opstår som resultat heraf og hvordan elever stilles forskellige i forhold til uddannelse og job på den baggrund.

Udgangspunktet er en feltanalyse, som dels afdækker logikker i de politiske reguleringer af feltet, dels indfanger læreres forståelseskategorier i forhold til eleverne og deres potentiale. Herudfra indkredses smertepunkter til nærmere undersøgelse. Det kan angå

  • specifikke relationer - for eksempel skolens samarbejde med forældre, uu-vejledere eller erhvervsskoler
  • særligt udfordrede elevgrupper - for eksempel fagligt dygtige piger, som bliver udfordret af egne høje præstationskrav eller elever, som er mærket af udkants- og/eller minoritetsstigma, som tidligt sorteres fra eller ser sig selv som ikke uddannelsesegnede, eller
  • bestemte fag- eller dannelsessyn, der ser ud til begrænse eller indsnævre deltagelsesmuligheder for nogle elever. 

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Udmøntning af reguleringer, såsom det timeløse emne ”Uddannelse og Job” og uddannelsesparathedsvurderingen undersøges og der gives konkrete anbefalinger til denne praksis. Desuden undersøges elevernes mulighedsbetingelser, som produkt af skolens syn på, hvad det vil sige at være dygtig og hvem der er eller kan blive parat til hvilken uddannelse. Denne viden kan professionelle bruge i egen udvikling af egen praksis i og med, at der tegnes et billede af betydningen af tilgang til fag og dannelse for elevernes uddannelses- og jobveje.

Bidrag til undervisning:

  • Læreruddannelsen – Lærernes grundfaglighed - skolens dannelsesopgave og elevernes udvikling.
  • Eftervidereuddannelse - diplom i vejledning

Bidrag til studerendes undersøgelseskompetence:

  • BA-studerende deltager i empiriindsamling
  • Masterclass om skolen og uddannelsesmobilitet

Projektleder:
Lene Kofoed Rasmussen, Adjunkt, ph.d.

Projektet løber fra:

August 2016 – 31. januar 2018

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet: Læringsfællesskaber og uddannelsesmobilitet" er forankret i Center for Skole og Læring