Del

Center for Socialt Arbejde og Forvaltning

Center for Socialt Arbejde og Forvaltning har to forsknings- og udviklingsmiljøer med hver deres forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med praksis.

Med de valgte forskningsområder understøttes forskningen inden for centrets efter- og videreuddannelse (EVU) og grunduddannelsesaktiviteter (GU) i Socialrådgiver- og Administrationsbacheloruddannelsen.

Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring

Forskningsmiljøet adresserer temaet "Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring".

Ambitionen i forskningsmiljøet er at undersøge det dynamiske spændingsfelt mellem mennesker i udsatte positioner, sociale forandringer i velfærdssamfundet og det sociale arbejdes organisering, praksis og professionsforståelse.

Læs mere her

Effektiv styring af velfærd

Forskningsmiljøet adresserer temaet ”Effektiv styring af velfærd”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at bidrage til effektiv styring af den offentlige velfærd.

Læs mere her

Udviklingsprojekter: Udsatte børn og unge

I Center for Socialt Arbejde og Forvaltning arbejder vi med forskellige udviklingsprojekter om udsatte børn og unge – i samarbejde med offentlige myndigheder, kommune, fonde og andre aktører på sociale område.  

Læs mere her