Del

Center for Socialt arbejde og Forvaltning

Beskæftigelsesindsatser for udsatte voksne

Forskningsmiljøet adresserer temaet ”Beskæftigelsesindsatser for udsatte voksne”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle beskæftigelsesindsatser, der bringer udsatte voksne borgere tættere på arbejdsmarkedet – med inddragelse af civilsamfund og virksomheder.

Forskningsmiljøet arbejder med indhente, producere og afprøve ny viden og nye metoder uden for den traditionelle myndighedsbaserede indsats på området. Vi beskæftiger os med initiativer, hvor forskellige aktører, der ikke normalt arbejder sammen, bringer kompetencer og andre ressourcer i spil og skaber nye muligheder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Forskningsmiljøet har særligt fokus på beskæftigelsesindsatser rettet mod landbrugs-, fødevarer- og produktionsvirksomheder.