Del

Center for socialt arbejde og forvaltning

Effektiv styring af velfærd

Forskningsmiljøet adresserer temaet ”Effektiv styring af velfærd”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at bidrage til effektiv styring af den offentlige velfærd.

Fokus er på den offentlige forvaltnings administrative kompetencer og redskaber til at styre og udvikle kvalitet i de offentlige velfærdsopgaver. Vi har herunder et særligt fokus på potentialer i teknologi og digitalisering i mødet mellem den fagprofessionelle og den forvaltningsmæssige/administrative praksis.