Del

Dokumentation af socialpædagogisk praksis

Et projekt hvor der sættes fokus på, hvordan man med udgangspunkt i praksis kan koble styring, dokumentation og udvikling af praksis på en meningsfuld måde. Projektet spiller således direkte ind i vores FoU-prioritet. Projektet er et samarbejde mellem Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, Center for Pædagogik og Bedre Praksis ApS.”

Projektet undersøger med udgangspunkt i praksis, hvordan man kan arbejde med dokumentation på det specialiserede socialområde. Området er kendetegnet ved en meget specialiseret indsats, som gør det svært at definere kvalitetsstandarder, hvilket er en problemstilling som ses på tværs af områder i den offentlige sektor. Projektet giver viden om, hvordan denne problemstilling kan håndteres i praksis.

Projektet tager udgangspunkt i, hvordan man ved hjælp dokumentation og vidensdeling kan kvalificere det pædagogiske arbejde på det specialiserede socialområde. Hvordan man med dokumentation kan styre, effektivisere og kvalificere det socialpædagogiske arbejde, og hvordan samarbejde mellem forskelligartede specialiserede institutioner på området kan skabe det bedste udgangspunkt for den ydelse, som den enkelte borger modtager. Projektet arbejder med inddragelsesprocesser og forandring på flere niveauer for at skabe det bedste grundlag for forankring og ejerskab over processen mod en bedre dokumentationspraksis.

Centrale spørgsmål der reflekteres over i projektet er:

I hvilken grad kan de enkelte tilbud udvikle egne dokumentationspraksisser?

Hvordan støttes tilbud bedst muligt i implementering af dokumentation?

I hvilken grad - og hvordan skaber dokumentationen kvalitet for borgeren?

Hvordan kan dokumentation yderligere støtte samarbejdet mellem forskellige grupper: medarbejder - borger, medarbejder - sagsbehandler, tilbud - region, kommune - region?

Kernen i arbejdet er således at udvikle en meningsfuld dokumentation der kan udvikle kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde i et samarbejde mellem de forskellige aktører. Dette skal ske gennem en udvikling af de værktøjer man anvender til at dokumentere praksis samt den måde arbejdet med dokumentering organiseres og ledes. Tre af de centrale målgrupper for projektet er derfor brugere, medarbejdere og ledelsen. Derudover skal projektet bidrage til gennemsigtighed og viden om kvaliteten af de specifikke tilbud.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Aktiviteten sker i tæt samarbejde med tilbud på det specialiserede socialområde i Region Sjælland, hvor medarbejderne vil spille en aktiv rolle i gennemførelsen.

Projektet vil blive anvendt som en del af undervisningen på Valgmodulerne: ”Udvikling af fremtidens offentlige sektor” og ”Projekt- og processtyring i den offentlige sektor

Projektleder:

Michael Christensen, Adjunkt - Ph.d.


Projektet løber fra:

2017-2018

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:

FoU-miljøet ”Effektiv styring af velfærd” er forankret i Center for Socialt arbejde og forvaltning

Publikationer

Dokumentation af socialpædagogisk praksis
Konceptsamlingen beskriver en række koncepter, der kvalificerer arbejdet med dokumentation af den socialpædagogiske praksis. Koncepterne bidrager på forskellig vis til at skabe overblik, mening og læring i forhold til tilbuddets dokumentationspraksis, og dermed bidrager koncepterne til at kvalificere det socialpædagogiske arbejde – til gavn for borgeren.

Cxense Display