Del

Udflytning af statslige arbejdspladser

I forbindelse med, at en række statslige arbejdspladser flytter fra København til en række nye byer, er Professionshøjskolen Absalon gået sammen med seks kommuner og 3 andre uddannelsesinstitutioner, for at sikre den bedst mulige implementering af udflytningen.

Projektet sætter blandet andet fokus på, hvilken betydning udflytningen kan få for den lokale og den regionale udvikling og på de udflyttende institutioners rekrutteringsbehov. Det er således et projekt, hvor Professionshøjskolen Absalon meget tydeligt bidrager til at løfte den lokale og regionale udvikling i regionen.

I projektet vil Professionshøjskolen Absalon have et særligt fokus på, hvordan projektet på flere niveauer kan bidrage til effektiv styring af velfærd i regionalt perspektiv. Herunder sikre, at de kompetencer der er rundt om i hele region Sjælland får mulighed for at blive sat i spil i statslige institutioner samt at den regionale uddannelsesdækning også på længere sigt matcher de udflyttende institutioners rekrutteringsbehov.

I projektet bliver en række konkrete indsatser i relation til udflytningen statslige arbejdspladser i de seks kommuner afprøvet. Projektet skal dermed bidrage til at sikre etablering af stærke videns- og vækst miljøer omkring Regionens udflyttende statslige institutioner.

Tidligere erfaringer peger på, at positive effekter ved udflytninger af statslige institutioner afhænger af synergieffekt som følge af forhold i modtager kommunen. Set i lyset heraf vil projektet fokusere på netop at øge synergieffekt gennem styrkelse af de konkrete forhold i modtager kommunerne.

Samarbejdspartnere

  • Næstved Kommune
  • Slagelse Kommune
  • Vordingborg Kommune
  • Ringsted Kommune
  • Guldborgsund Kommune
  • Sorø Kommune
  • EASJ
  • RUC
  • SDU

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Såvel udvikling som planlagt afvikling af aktiviteten sker i tæt samarbejde med kommuner og udflyttede statslige institutioner omkring deres konkrete behov.

Projektet giver mulighed for udvikling af skræddersyede valgmoduler i tæt samarbejde med de udflyttende institutioner

Projektleder:
Torben Kastrup, Adjunkt.

Projektet løber fra:

Projektet vil strække sig over en 3-årig periode 2017-2019

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ”Effektiv styring af velfærd” er forankret i Center for Socialt arbejde og forvaltning

Cxense Display