Del

Det Dobbelte Blik

Børn og unge, som er vokset op under vanskelige vilkår besidder en ’særlighed’, som med mindsettet ’Det dobbelte blik’ ses som en samtidig ressource og sårbarhed. ’Det Dobbelte Blik’ skal udbrede viden fra et femårigt forskningsprojekt fra Roskilde Universitet.  ’Det dobbelte blik’ handler om at minimere udfordringer og samtidig understøtte styrkepotentialet hos børn og unge. Det dobbelte blik er ikke et koncept, men et grundlæggende mindset, der kan kombineres med og styrke allerede kendte metoder i den daglige praksis.

Formålet med projektet er at udbrede mindsettet om ’Det Dobbelte Blik’ i praksis til socialrådgivere, pædagoger, lærere, plejefamilier og andre, der arbejder med udsatte børn og unge.

Baggrunden for projektet er et femårigt forskningsprojekt fra Roskilde Universitet, der satte fokus på udsatte børn og unges ’særlighed’ som en ressource og udviklede ’mindsettet’: ’Det dobbelte blik’. Forskningen viste, at mindsettet ’Det dobbelte blik’ fremmer livskvalitet og livsduelighed hos udsatte børn og unge – og gav en ny tro – og glæde i arbejdet for de fagprofessionelle. Læs mere om forskningprojektet her

Projektet er finansieret af midler fra Det Obelske Familiefond

Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet
  • Socialt Udviklingscenter

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet udvikler en platform på professionshøjskolen Absalon, der implementerer mindsettet i praksis gennem uddannelses- og udviklingsforløb på socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsesn og i kommuner(pædagogiske konsulenter, socialrådgivere, tilsynskonsulenter, lerede og andre faggrupper.

Projektet gennemføres i samarbejde med udvalgte kommuner for at sikre en konkret og relevant forankring af uddannelsesforløbne i praksis.

Projektleder:
Camilla Boelskifte
Tlf.: +45 7248 2851
camb@pha.dk

Projektet løber fra:
Medio 2018 til medio 2020

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
Center for Socialt Arbejde og Forvaltning

 

 

Cxense Display