Del

Center for Socialt arbejde og Forvaltning

Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring

Forskningsmiljøet adresserer temaet "Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring".

Ambitionen i forskningsmiljøet er at undersøge det dynamiske spændingsfelt mellem mennesker i udsatte positioner, sociale forandringer i velfærdssamfundet og det sociale arbejdes organisering, praksis og professionsforståelse.

Forskningsmiljøet udvikler projekter på tværs af fagligheder og etablerede målgrupper. Projekterne tager afsæt i bl.a. velfærdsprofessionelle, borgere og frivilliges mangfoldige erfaringer, oplevelser og behov med henblik på at skabe, formidle og omsætte viden til professionsfeltet. Målet er at skabe forsknings- og udviklingsprojekter med relevans for både socialrådgiveruddannelsen og praksis.

Forskningssatsningen er tematisk organiseret i fire centrale tematikker, som ofte udmøntes i tværgående forskningsprojekter:

1.  Det sociale arbejdes organisering, praksis og profession

2.  Børn, unge og familieliv i udsatte positioner

3.  Migration, mangfoldighed og socialt arbejde

4.  Inkluderende arbejdsfællesskaber