Del

Center for Sygepleje

Center for Sygepleje har tre forsknings- og udviklingsmiljøer med hver deres forskningsområde, som er skabt i tæt kontakt med praksis.

Med de valgte forskningsområder understøttes forskningen inden for centrets efter- og videreuddannelse (EVU) og grunduddannelsesaktiviteter (GU) i Sygeplejerskeuddannelsen.

Ulighed i sundhed

Forskningsmiljøet adresserer temaet: ”Ulighed i sundhed”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er bidrage til at udvikle og implementere sundhedsfremmende indsatser, der reducerer ulighed i sundhed.

Læs mere her

Det nære sundhedsvæsen

Forskningsmiljøet adresserer temaet: ”Det nære sundhedsvæsen – afstande og nærvær”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle og implementere nye sundhedsprofessionelle indsatser på det kommunale område, hvor specialiserede funktioner og indsatser i borgerens eget hjem skal spille tæt sammen.

Læs mere her

Absalon etablerer bioanalytikeruddannelse i Kalundborg
Som en del af regeringens plan om udflytning af uddannelser etableres fra 1. september 2018 en bioanalytikeruddannelse i Kalundborg som en…
Uddan dig til sygeplejerske i Holbæk
Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt, at Professionshøjskolen Absalon opretter en ny sygeplejerskeuddannelse i Holbæk fra september…
Diplomforløb hjælper borgere med livstruende sygdom
Et team af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter i Solrød Kommune inddrages i år i et forløb, der skal…
Cxense Display