Del

Center for sygepleje

Det nære sundhedsvæsen

Forskningsmiljøet adresserer temaet: ”Det nære sundhedsvæsen"

Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle og implementere nye sundhedsprofessionelle indsatser på det kommunale område, hvor specialiserede funktioner og indsatser i borgerens eget hjem skal spille tæt sammen.

Fokus er på akut og kompleks sygepleje set i lyset af en voksende gruppe af ældre og kronisk syge, en ændret opgavefordeling mellem primær og sekundær sektor og et stærkt øget fokus på borgerinddragelse, rehabilitering og sundhedsfremme.

Cxense Display