Del

Changing Cancer Care

Changing Cancer Care står på skuldrende af det nyligt afsluttede InnoCan-projekt, hvor forenklingen af kræftbehandlingen var i fokus. Projektet retter sig overvejende mod at rykke behandling og diagnostik tættere på patienten. 

Indsatsen er opdelt i 3 spor:

 • Det første spor, omhandler udviklingen af fire innovative diagnose- og behandlingsmetoder, med henblik på at forbedre kræftbehandlingen og opnå en reduktion af omkostningerne.
 • Det andet spor, er afprøvning og test af to sygeplejeske uddannelse curriculum samt kortlægning af de kompetencer sygeplejersker skal have i fremtidens sygehusvæsen.
  Sygeplejersker skal kunne håndtere både nye metoder til kræftbehandling og anvendelse af velfærdsteknologier både på sygehuset og i hjemmet. De nye uddannelser skal ligeledes gentænke arbejdsgangene, og om hvorvidt rollefordelingen mellem læger, sygeplejersker og patienter kan forbedres.
 • Det tredje spor, drejer sig om udviklingen af et blodprøveapparat, så patienter kan tage deres egne blodprøver hjemme.

Absalon deltager i arbejdspakke 3 sammen med sygeplejeforskere fra Sektionen for forskning og uddannelse på institut for social medicin og epidemiologi, Lubeck Universitet i Tyskland.

Udviklingen af forskningsrelateret data foregår løbende og simultant på Absalon i Danmark og i Tyskland

Samarbejdspartnere

 • Region Sjælland. (Leadpartner i projektet) Næstved og Roskilde Sygehus 
 • Sektion für Forschung und Lehre in der Pflege am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck Tyskland
 • Odense Universitets Hospital
 • Kræftens bekæmpelse

Læse mere her

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Det forventes at den genererede viden kan anvendes til:

 • Et bedre behandlings- og plejeforløb for patienter med kræft.
 • En viden og et umiddelbart implementerbar undervisnings curriculum til anvendelse for sygeplejerske studerende på grunduddannelsen samt for sygeplejersker, der arbejder på hospitalet og i hjemmeplejen.
 • Resultaterne vil generere ny forskning i sygepleje med afsæt i projektet.

Projektleder i Absalon
Christina Louise Lindhardt

Projektet løber fra: 1.1.2019 - 31.12.2021

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ”Det nære sundhedsvæsen ” er forankret i Center for sygpleje