Del

Center for sygepleje

Ulighed i sundhed

Forskningsmiljøet adresserer temaet: ”Ulighed i sundhed”.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at bidrage til at udvikle og implementere sundhedsfremmende indsatser, der reducerer ulighed i sundhed.

Ulighed i sundhed kommer til udtryk blandt andet gennem betydende faktorer som kostvaner, rygevaner, motionsvaner, alkoholadfærd og arbejdsmiljø, som påvirker risikoen for at blive ramt af livsstilssygdomme som fx kræft, diabetes, hjertekarsygdomme og psykiske lidelser.

Fokus i forskningsmiljøet er derfor på sundhedsfremmende indsatser for især udsatte borgere, herunder i et tæt samspil mellem sundhedsvæsenet, borgeren, de pårørende og lokalsamfundet i øvrigt. Der er udvalgt to primære fokusområder, der matcher særlige regionale udfordringer og prioriterede indsatsområder hhv.: 

  • Det psykiatriske område i tilknytning til bl.a. regionens psykiatri og psykiatrihospitalet i Slagelse
  • Demografiske udfordringer i en region præget af ulighedsproblematikker og koblede sociale og sundhedsmæssige trivselsproblematikker.

I tæt samarbejde med partnere fra praksis og relevante videns institutioner arbejdes der i forskningsmiljøet for at afdække, udvikle og implementere primært sygeplejeprofessionelle indsatser, der matcher ovenstående problematikker. Samtidig er der også fokus på at samarbejde/samspil mellem sygeplejesker og andre fagprofessionelle spiller en vigtig rolle i forhold til den enkelte borgers sundhed og trivsel.

Cxense Display