Del

Hverdagshåndtering af sundhed og medinddragelse i behandling af længerevarende sygdom

Projektet undersøger hvordan der kan skabes sammenhæng mellem håndtering af sundhed i hverdagen og behandling af længevarende sygdom med fokus på ulighedsaspekter.

Hvordan håndteres sundhed i hverdagen og hvordan kommer medinddragelse i behandling til udtryk for forskellige personer, som lever med længerevarende sygdom? Hvilke sociale ressourcer råder forskellige personer diagnosticeret med længerevarende over og hvordan inddrages de forhåndenværende sociale ressourcer i hverdagslivet med længerevarende sygdom? Hvad indebærer muligheder for at inddrage sociale ressourcer for erfaringen med at håndtere sygdomstegn og symptomer i hverdagen?

Projektet retter et kritisk blik på tiltag, som sigter på at skabe sammenhæng mellem håndtering af længevarende sygdom i hverdagen og behandling. 

Samarbejdspartnere

Region Sjælland og Broen til Bedre Sundhed 

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet gennemføres i dialog med samarbejdspartnere, projektledere for boligområde og borgere bosiddende i boligområder.  I projektet omsættes erfaringer med sundhed i hverdagen fra workshops, møder, Fokus Gruppe Diskussioner samt deltagerobservationer og en interviewundersøgelse blandt borgere.

Projektet bidrager til Professionshøjskolen Absalon’s udvikling af uddannelser med en analyse af de sociale muligheder for sundhed i hverdagen og for medinddragelse i behandling af længerevarende sygdom. Viden genereret gennem projektet bidrager til at kvalificere sundhedsprofessionelles medvirken i tiltag, som tilsigter øget medinddragelse blandt borgere, som oplever øget ulighed i sundhed. Projektet bidrager derudover til at kvalificere sundhedsprofessionelle i at understøtte den enkelte borgers kompetencer i at finde vej gennem et komplekst sundhedssystem. 

Projektleder:
Tania Aase Dræbel, Lektor, Ph.d.

Projektet løber fra:

December 2016-december, 2017

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ”Ulighed i sundhed" som er forankret i Center for Sygepleje og Bioanalyse