Del

Familiemønstre for fysisk aktivitet

Projektet bidrager til det prioriterede område, Ulighed i sundhed, ved at undersøge familiemønstre for fysisk aktivitet i familier på Lolland og Falster. En af variablerne i analyserne vil være sammenhæng mellem familiers socio-økonomiske baggrund og deres fysiske aktivitet. Projektet bruger ny teknologi til måling af fysisk aktivitet. 

Projektet samler data via objektiv måling af fysisk aktivitet i den generelle befolkning. Det giver et unikt datagrundlag, som er af lokal, national og international interesse. Projektet bruge nyudviklede bevægelsessensorer (accelerometre), som forskningsdeltagerne skal gå med i seks dage og kombinerer det med data fra spørgeskemaer. De nyudviklede accelerometre måler meget nøjagtigt, og metoden er internationalt banebrydende.

Vi vil beregne hyppighed, varighed og intensitet af fysisk aktivitet og omfanget af stillesidning. Med statistiske analyser vil vi undersøge sammenhænge mellem køn, alder, socio-øknomiske forhold samt familiemønstre for fysisk aktivitet og stillesidning. Fundene fra projektet vil give viden, som kan bruges til at forbedre folkesundheden.

Samarbejdspartnere

Lolland-Falster Undersøgelsen, Nykøbing F. Sygehus, Region Sjælland

Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Institutt for Idrett, Høgskulen på Vestlandet, Norge

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Hvordan spiller aktiviteten/ projektet sammen med praksis og den tilknyttede uddannelse

Projektleder:
Therese Olsen, Adjunkt, Ph.d.-studerende

Projektet løber fra:

1. februar 2017- 31. maj 2020

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ”Ulighed i sundhed ” som er forankret i Center for Sygepleje og Bioanalyse

Cxense Display