Del

Udgivelser og publikationer 2011-2018

Læreruddannelsen i internationalt perspektiv - Et studie af læreruddannelserne i Norge, Sverige, Finland og Holland

I publikationen tegnes et overordnet billede af læreruddannelsen og dens placering i uddannelseslandskabet i fire lande, som  uddannelsesmæssigt og på en række andre parametre ses som sammenlignelige med Danmark, nemlig Norge, Sverige, Finland og Holland. Udgivelsen baserer sig på forskellige typer af kilder på tværs af landene, herunder lovtekster, forskningsartikler, institutionernes hjemmesider samt internationale reviews fra OECD og EU-kommissionen. 

Publikationen er udarbejdet af Alan Klæbel Weisdorf, Professionshøjskolen Absalon

Download publikationen her

BROBYGNING 3.0 - Nye koblinger af uddannelse og erhvervspraksis for kvalificering og understøttelse af unges uddannelsesvalg

Denne rapport præsenterer evalueringen af projektet Brobygning 3.0 – nye koblinger af uddannelse og erhvervspraksis for kvalificering og understøttelse af unges uddannelsesvalg. Projektet er gennemført med Professionshøjskolen Absalon som leadpartner og afsøger nye koblinger mellem aktører til at sikre bedre muligheder for, at den enkelte elev opnår det bedst mulige match mellem potentiale og uddannelse - uanset social baggrund og forældres uddannelsesniveau. Samtidig skabes i projektet nye måder at organisere læring og vejledning med involvering af aktører på tværs af grundskolens udskolingstrin, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og virksomheder.

Rapporten er udarbejdet af studievejleder Annette K. Pedersen, specialkonsulent Ditte Schlüntz og projektleder Mona Høgh.

Download rapporten her

FORSKNING OG VIDEN OM 0-6 ÅRIGE BØRNS LÆRING AF MATEMATIK

Forskning har vist, at børns sproglige og matematiske forståelse i 0-6 års alderen har betydning for deres muligheder for at udfolde deres potentialer i en senere skolekontekst. Arbejdet med matematisk opmærksomhed og forståelse i dagtilbud kan således få afgørende betydning for det enkelte barns muligheder ligesom det kan være afgørende i forhold til at skabe social mobilitet. 

Mari-Ann Skovlund, der er pædagogisk konsulent hos Professionshøjskolen Absalon giver her  et overblik over forskning og praksis på området. Et optimalt værktøj for alle dem, der arbejder med matematisk opmærksomhed i dagtilbuddene.

Download bogen her

Brugerinddragelse og frivillighed – mellem optimering og kritisk refleksion

Rapporten beskriver tre delprojekter under projektet LUG C, der er en del af Læring Uden Grænser. De tre delprojekterne omhandler: 1) Borgerinddragelse i socialt arbejde inden for beskæftigelsesområdet, 2) Borgerinddragelse i IT vejledning af ældre samt 3) Brugerinddragelse og medbestemmelse på et værksted for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Fælles for de tre delprojekter er, at de beskæftiger sig med, hvordan forandringer i velfærdsstaten, bl.a. øget inddragelse af civilsamfundet, får betydninger for, hvordan brugerinddragelse praktiseres. 

Rapporten er udarbejdet af  Michelle Vestbo, Randi Andersen og Signe Hvid Thingstrup (red)

Download rapporten

Velfærd, teknologi og læring i et professionsperspektiv

 - en række artikler om velfærdsteknologi og uddannelse. Bogen henvender sig til alle, der er optaget af forholdet mellem læring, teknologi og velfærdsarbejde.
Med bogen ønsker vi at give adgang til de erfaringer, konceptualiseringer og refleksioner,
der er udviklet i forsknings- og udviklingsprojektet ”Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring” (VIOL).

Download bogen

Fat teknologien

Fat teknologien - 46 sider med viden, erfaringer, cases og oplysninger om projektet Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring (VIOL)

Download bogen

Kan vi lære af de andre

Rapport fra projektet "Udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning". Et forsøgs- og udviklingsprojekt, der undersøgte  udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning inden for

  • Erhvervsuddannelser (Vocational Education and training)
  • Læreruddannelser for erhvervsskolelærere (Vocational Teachers Education).

Forfattere:  Ove Christensen, René Boyer Christiansen, Karsten Gynther, Niels Henrik Helms og Ditte Schlüntz

> Læs rapporten 

Imodus - Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelseudvikling på Sjælland

Randi Andersen, Marianne Brodersen og Michelle Vestbo (red.)

Afsluttende caserapport fra Imodus-projektet

Læs  publikationen her

Fag og faglighed i bevægelse

Denne bog formidler resultaterne af ”Fagudviklingsprojektet” (2012-13) på Pædagoguddannelsen i Professionshøjskolen Absalon, realiseret i samarbejde med Institut for psykologi og uddannelsesforskning v. Roskilde Universitet.
Bogen henvender sig især til pædagoger, undervisere og studerende.
Hensigten med artikelsamlingen er at diskutere og kvalificere
debatten om hvad pædagogisk faglighed er og hvordan den skabes, set fra forskellige faglige perspektiver.
Endvidere sætter bogen fokus på, hvordan uddannelsen til pædagog kan skabes i et tættere samarbejde mellem Pædagoguddannelsen og det pædagogiske praksisfelt.

Download e-bogen

Prohip- sundhed på tværs af Øresund

60 sider med viden, erfaringer, cases og oplysninger om det interregionale projekt Prohip, der skal binde region Sjælland og Skåne sammen med henblik på, at optimere behandling og pleje for hoftepatienter.

Download bogen

Professionshøjskolen Absalon læring

”Det bliver aldrig det samme igen” – 80 sider med viden, erfaringer, cases og oplysninger om Professionshøjskolen Absalon Læring

Download e-bogen

 

KOMPIS - Kompetencemål i praksis

I publikationen kommer undervisere i dansk, matematik og naturfag på Professionshøjskolen Absalon’s læreruddannelse med anbefalinger til, hvordan man som underviser - både i grundskolen og på læreruddannelsen - kan arbejde med kompetencemål i praksis. Anbefalingerne kommer på baggrund af det tre-årige projekt KOMPIS, hvor forskere på DPU, undervisere fra Professionshøjskolen Absalon's læreruddannelse og folkeskoler i Slagelse Kommune i samarbejde har planlagt, gennemført og evalueret undervisningsforløb med fokus på hvilke kompetencer eleverne skal opnå, frem for kvalifikationer.

Download bogen

Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne

Eksamen og censur i professionsbachelor- uddannelserne - en håndsrækning til vejledere, eksaminatorer, censorer og studerende.

Forfatter(e):  Britta Hørdam, Steen Hundborg og René B. Christiansen (2011).

Bogen ment som en hjælp til at få eksamen og aktiviteterne om dette sat lidt i perspektiv. Bogen videregiver viden, kundskaber og erfaringer og skal ses som en håndsrækning til vejledere, studerende, eksaminator og censor, der kan bruge den som opslagsbog.

Klik her for at købe bogen

Den digitale patientmappe – Brugerdreven innovation og koblede kontekster.

Den digitale Patientmappe er resultatet af et co-designforløb mellem privatpraktiserende
fysioterapeuter og medarbejdere i ELYK og er et værktøj (eller en service), der muliggør et tæt kommunikativt samarbejde mellem fysioterapeut og patient.

Download bogen 

ELYK-projektet

Det treårige forsknings- og udviklingsprojekt ELYK: E-læring, yderområder og klyngedannelse blev afsluttet med udgivelsen af en bog, der indeholder beskrivelser af de koncepter, som er blevet udarbejdet i løbet af projektet. Koncepterne handler om it-støttet kompetenceudvikling og udvikling af nye it-didaktiske designs.

Download bogen 

Drama inklusion og udvikling af legekompetence i børnehaven

Rapport fra et udviklingsforløb i to børnehaver i Holbæk. Rapporten påviser at børn kan få styrket deres legeevne, hvis pædagogerne laver dramaforløb, hvor de benytter sig af det samme legesprog, som findes i børns egne rolle­lege

Projektet var støttet af den daværende BUPL's og SL's udviklings- og forskningsfond og Professionshøjskolen Absalon. Projektdeltagerne var seks pædagoger fra to børnehaver i Holbæk. Projektholder var Merete Sørensen, lektor MA og ph.d.-stipendiat på Professionshøjskolen Absalon

Download rapporten

Professionsdidaktik

Antologi: Professionsdidaktik, 2011 (Hedegaard og Krogh-Jespersen) om didaktisk teoriudvikling på tværs af professioner. CUPP bidrager med en artikel om praktik: Praktik – mellem tavs viden og detaljerede mål af Randi Andersen.

Klik her for at købe bogen

Pædagogers deltagelse i efteruddannelse

En rapport om pædagogers interesser i og barriere for deltagelse i efteruddannelse.

Rapporten er udarbejdet af Annegrethe Ahrenkiel, Jan Frederiksen, Stine Helms og Jimmy Krab

Download bogen