Gå til hovedindhold

Effektiv styring af velfærd

Roskilde Campus

Kvalitetsstyring af de offentlige velfærdsopgaver er central. Vi forsker i udvikling af den offentlige forvaltnings administrative praksis.

Den offentlige administration står på kanten af en omfattende transformation af, hvad der kan styres og hvordan. Danmark er en af de førende lande i relation til digitalisering af den offentlige sektor, og anvendelsen af machine learning bliver mere udbredt.

Erfaringer med praktiske implikationer i den offentlige forvaltning som følge af anvendelsen af machine learning er dog endnu spæde. Modsat traditionel datadreven styring er machine learning ikke baseret på menneskelige vurderinger og analyser af årsagssammenhænge, men derimod på selvlærende algoritmer anvendt på store datamængder, som vil være i forandring i takt med, at nye data opstår gennem anvendelse af modellen selv. Denne form for teknologi kan derfor forandre, hvordan beslutninger kan tages i den offentlige sektor, ligesom det sætter traditionelle opfattelser af, hvordan forvaltning kan og bør ske under pres.  

Forskningsmiljøet studerer denne transformation af offentlig administration empirisk. Fokus for forskningen er de praktiske implikationer for styring, forvaltning og organisering.

Signaturprojekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her