Gå til hovedindhold

Personlig medicin

Personlig medicin

Personlig medicin omfatter nye tilgange til individuelle behandlinger. Vi forsker i biomarkører knyttet til lægemiddelomsætning.

Personlig medicin ventes på sigt at få stor betydning for fremtidig sygdomsbehandling og forebyggelse i sundhedsvæsenet. I Danmark er der ca. 750.000 polyfarmaci-borgere, dvs. borgere, der indtager mere end fem forskellige lægemidler i døgnet.

Forskelle i lægemiddelrespons er et stort klinisk problem, der giver anledning til manglende virkning samt kan forårsage alvorlige bivirkninger hos den enkelte borger. Polyfarmaci og genetisk polymorfi (ændring af gener f.eks. ved en mutation) spiller en central rolle for aktiviteten af de lægemiddelmetaboliserende enzymer i leveren (CYP450) og kan føre til at aktiviteten af disse er stærkt nedsat eller ikke til stede. Dette vil medføre, at lægemidler ikke nedbrydes normalt i kroppen og kan føre til overdosering, mangel på effekt og introduktion af bivirkninger. På den anden side kan genet også være overudtrykt, hvilket medfører øget enzymaktivitet, hurtigere nedbrydning af lægemidlet og deraf manglende virkning.

Vores projekter følger to spor

Kontakt

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Se flere projekter på UC-viden