Gå til hovedindhold

Ulighed i sundhed

Sygepleje

Voksende ulighed i sundhed er en udfordring. Vi forsker i udvikling og implementering af sundhedsfremmende indsatser, der kan reducere den.

Forskningsområdet ‘Ulighed i sundhed’ adresserer sundhed som statslig, kommunal og regional politik, som institutionel praksis og som mødet med patienter og borgere.

Projekterne har fokus på opbygning af vidensgrundlaget i forhold til sygepleje til udsatte og sårbare personer. Forskningen tilstræber at identificere underliggende mekanismer, der skaber og opretholder ulighed i sundhed. Satsningen identificerer dermed også nye måder, metoder og værktøjer inden for feltet.

Udsathed som begreb kan både betragtes på baggrund af en målgruppeorientering og på grundlag af de betingelser, der skaber udsatheden. Vi beskæftiger os med begge og med en bred vifte af sundhedsrelevante fagligheder, herunder forskning i kapacitets- og relationsopbygning, der har vist sig effektiv i forhold til at reducere den voksende ulighed i sundhed.

Signaturprojekter

Igangværende ph.d.-projekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Se flere projekter på UC Viden