Del

Hvis vi bliver dygtigere til tillidsbaseret samarbejde om vores opgaver, bliver vi også bedre til at sætte kerneopgaven  i centrum.

'... det ikke at vove, det er klogt. Og dog, ved ikke at vove kan man just saa forfærdelig let tabe ...
Thi har jeg vovet forkeert, nu vel, saa hjælper Livet mig med Straffen. Men har jeg slet ikke vovet, hvo hjælper mig saa?'

Kierkegaard (Sygdommen til Døden; 1849)

  • Tør vi vove at miste fodfæste i ekspertrollen som solounderviser og arbejde os ind i en ny virkelighed som læringsteams?
  • Tør vi overfor nære kolleger – og for dig, der læser dette - stille vores skrøbelighed og usikkerhed til skue, som vi beder vores studerende stille deres skrøbelighed og usikkerhed til skue?
  • Tør vi tro på, at læringsudbyttet vokser, når vi åbner os for hinandens viden og erfaringer?

Svaret er ja! Gå på opdagelse og få glæde af vores læringspointer fra et 1,5-årigt projektforløb om Tillidsbaseret Samarbejde Lokalt Forankret.

Vi har lagt hovedet på bloggen og tilsidesat egen forfængelighed for at skabe øget læring for os selv og vores studerende. Videoerne er first takes, hvor vi jagter det ægte frem for det perfekte, i tillid til at du deltager på denne læringsrejse med et nysgerrigt og anerkendende blik.

Teamet og værdierne
TEAMET OG VÆRDIERNE
Protreptik – dialog om det væsentlige og tillid som konstituerende for såvel læring som samarbejde.
Andet stop - Kerneopgaven i fokus
KERNEOPGAVEN I FOKUS
Kommunikationen om kerneopgaven, og hvordan den forstås og udføres, er en dynamisk sag.
Tredje stop - Selvledende teams
SELVLEDENDE TEAMS
Teamledelse er en særlig læringsdisciplin for teamledere
Fjerde stop - Teamudvikling
TEAMUDVIKLING
Læringsrejsen i tillidsbaseret teamudvikling består af flere processer

Baggrund

Tillidsbaseret Samarbejde Lokalt Forankret blev som projekt født i lyset af, at pædagoguddannelsen havde været igennem flere store udfordringer, som blandt andet omfattede implementering af 2014-uddannelsen, akkrediteringsproces samt OK13.

Ledelse og tillidsrepræsentanter i uddannelsen havde på denne baggrund vurderet, at der var et kompetenceudviklingsbehov i forhold til teamsamarbejde og selvledelse, og som skulle gå tæt på undervisernes hverdagspraksis. Det nære samarbejde med kollegaer og ledelse skulle her stå centralt i forhold til at styrke teamets kapabilitet, i spændet mellem teamets fælles mål, lokale ledelse og kompetencer.

Forandringsteori

Projektet bygger på den overordnede hypotese, at mere tillid vil skabe et bedre samarbejde både internt i det enkelte grundfaglighedsteam og mellem teamet og den nærmeste ledelse, og at et bevidst målrettet arbejde med samarbejdskompetencer kan styrke tilliden. 

Det antages, at iværksættelse af et kompetenceudviklingsforløb af 1,5 års varighed for en udvalgt medarbejdergruppe fra grundfagligheden på de 4 lokationer og ledelsesteamet i pædagoguddannelsen, vil øge graden af tillid mellem den lokale ledelse og medarbejdere. Netop den lokalt forankrede indsats, der har fokus på både teamets rolle og individets rolle i udvikling og gennemførelse af lærende praksisfællesskaber med forskellige fokus, har tillige til hensigt at skabe grundlag for øget trivsel mellem ledelse og medarbejdere på de lokale udbudssteder.

De lærende praksisfællesskabers forskellige fokuser er konkretiseret gennem 6 coachingseancer for hvert team á 3 timers varighed, 3 heldagsseminarer (opstart-, midtvejs- og afslutningsseminar) og 2 webinarer á 3 timers varighed, samt LD-modulet i Teamledelse, svarende til 5 etcs-point.