Del

Akademiuddannelse i Socialt arbejde - med intro på Færøerne

Som introduktion til modulet afholdes en introduktionsdag på Fjarlestrardepilin  på Færøerne. Formålet med denne introduktionsdag vil være en nøje introduktion til modulet.

  • Faglig introduktion til modulet
  • Introduktion til Fronter samt øvrige online platforme
  • Introduktion til weiseflow (eksamensaflevering)
  • Generel information om akademiuddannelsen samt denne opbygning
  • Drøftelse af arbejdsformer og studie grupper

Introduktionsdagen afholdes den 30. august 2018 fra kl. 13:00 -16.30 på adressen: Fjarlestrardepilin, Vágsvegur 22, Vágur – Færøerne

Praktisk information om Akademimodulet

Modulet starter den 10. september 2018 – intro til modulet - inddeling i Yammergruppe, evt. Studiegruppe m.m. 

Virtuel spørgetid for de studerende i lige uger, første gang den 20. september 2018. Herefter hver anden torsdage mellem kl. 13.00 – 15.00  - Yammer anvendes som platform til dette. 

Uge 40 – 1. LIVE undervisning. Omkring teorier på sociale problemer. Varighed 2 lektioner fra kl. 10:00 -12:00, dato kommer senere  

Uge 44 – 2. LIVE undervisning. Omkring udvalgte perspektiver på sociale problemer. Varighed 2 lektioner fra kl. 10:00 – 12:00, dato kommer senere  

Prøve udleveres den 26. november 2018 – skriftlig individuel besvarelse. 

Prøve afleveres den 14. december 2018

Moduler