Del

Ny vidensportal om beskæftigelse og psykiske lidelser - Jobmeddiagnose.dk

For mange med psykiske lidelser er beskæftigelse vigtigt for at få det bedre, men kun hver tredje person med en psykisk lidelse er i beskæftigelse. Det er langt færre end personer med langvarige fysiske helbredsproblemer.

For mange er netop dét at have et arbejde en vigtig del af at få det bedre, men når man har en psykisk lidelse, kan vejen til beskæftigelse være svær. På samme måde kan det være svært for de professionelle, der står klar til at hjælpe, at navigere i, hvilke tilbud der findes og hvad det for eksempel vil sige at have borderline, angst eller skizofreni.

Derfor har Professionshøjskolen Absalon udviklet Jobmeddiagnose.dk – en videns- og læringsportal til kommunale medarbejdere og ledere, der arbejder med at få personer med psykiske lidelser tættere på arbejdsmarkedet. 

Se video om, hvad du kan finde på Jobmeddiagnose.dk:

Få viden om diagnoser, indsatser og muligheder

På jobmeddiagnose.dk har vi samlet alt det, du som professionel har brug for at vide om psykiske lidelser og beskæftigelse, så du er bedst muligt klædt på til at hjælpe borgere med psykiske lidelser videre i job.

Her finder du blandt andet viden om de enkelte diagnoser, gode råd til borgermødet og den svære samtale, samarbejde med virksomhederne, relevant lovgivning og konkrete eksempler på metoder og indsatser og redskaber, der har virket.

For det at have en åben dialog, et samarbejde på tværs og en bedre forståelse af, hvad det vil sige at have en psykisk lidelse, er alle vigtige elementer i at kunne hjælpe borgere med psykiske lidelser tilbage i beskæftigelse.

Om projektet

Jobmeddiagnose.dk er udviklet som led i Projekt Flere borgere med psykiske lidelser i beskæftigelse, udført af Professionshøjskolen Absalon. Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og løber fra august 2017 til april 2020. Projektet er gennemført i samarbejde med Køge Kommune, Det Centrale Handicapråd, Psykiatrifonden, Institut for Menneskerettigheder og DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

Læs mere om projektet her.