Del

Praktikere mangler viden om psykisk sårbarhed og beskæftigelse

Tirsdag den 23. juni holdt Professionshøjskolen Absalon webinaret: ”Håbet om det normale liv”. Over 100 fagprofessionelle fra kommuner fra hele landet deltog og fik ny inspiration om psykisk sårbarhed og beskæftigelse.

Vidste du godt, at kun hver tredje person med en psykisk lidelse er i beskæftigelse? For mange kan netop dét at gå på arbejde være en vigtig del af at kunne få det bedre igen, og for de fleste mennesker, der har en psykisk lidelse, betyder dét at have en tilknytning til arbejdsmarkedet meget for deres selvforståelse. Men mange finder vejen hen til et arbejde svær. Også for de professionelle, der står klar til at hjælpe, er der mange ting at holde styr på.

Derfor holdt Professionshøjskolen Absalon et webinar for praktikere og interessenter i forhold til psykisk sårbare og beskæftigelse om, hvorfor jobrettet aktivitet er vigtigt i forløb for psykisk udsatte ledige.

Oplægsholder var chefkonsulent i Væksthuset, Anne Sandberg Holm, der fortalte om Væksthusets erfaringer med at hjælpe psykisk sårbare ud på arbejdsmarkedet. Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper udsatte ledige tættere på uddannelse eller job, hvor de fokuserer på at bygge bro mellem forskning og praksis.

Med udgangspunkt i resultaterne fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), gennemgik Anne Sandberg Holm nogle af de relevante elementer i beskæftigelsesrettet arbejde med psykisk sårbare.

Tillid og tro på borgeren
En af de vigtige pointer er den professionelles tro på borgeren: ”Den måde vi møder hinanden på, den måde vi taler på og den måde vi samarbejder på, har stor betydning for borgerens forløb”, siger Anne Sandberg Holm og uddyber:

”Det er vigtigt for borgerne at blive mødt i øjenhøjde – at blive forstået og lyttet til – og det gør vi, når vi som professionelle tror på, at de psykisk sårbare har en plads på arbejdsmarkedet. Når vi tror på de lediges muligheder for job og arbejdsliv bruger vi også et mere positivt sprog. Det er med til at skabe positive forventninger, der igen kan øge chancen for at komme i arbejde. Det er vigtigt, hvad du tror og tænker om de mennesker, du arbejder med. Hvis du tror en smule mere på borgerens muligheder, bliver det mere sandsynligt, at borgeren finder et arbejde. I de bedste tilfælde kan det øge de lediges sandsynlighed for at komme i job med hele 32 procent.”

Praktikere efterspørger viden om diagnoser og metoder
I forbindelse med webinaret besvarede deltagerne også en undersøgelse om, hvad de mangler viden om i det beskæftigelsesrettede arbejde med mennesker med psykisk sårbarhed. Her viste det sig tydeligt, at især PTSD og skizofreni er lidelser, mange savner mere viden om i deres arbejde. Henholdsvis 44 og 37 procent svarede, at de manglede viden om de to lidelser, mens hele 59 procent mente, at de mangler viden om beskæftigelsesindsatsen Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS-metoden), og 49 procent efterspurgte viden om intensiv praktisk og social støtte gennem ACT-metoden (Assertive Community Treatment)

Det tyder på, at beskæftigelsesområdet for psykisk sårbare stadig er et felt, hvor de professionelle efterspørger viden, men Anne Sandberg Holm er optimistisk i forhold til beskæftigelsesmulighederne for de psykisk sårbare ledige:

”Der skal skabes udvikling i retning af arbejdsmarkedet for alle, men hvordan du som professionel gør dét, er jo vidt forskelligt. Hvis vi med det her skal sige én ting, så er det bliv ved, vær nysgerrig og ambitiøs på de lediges vegne, der er muligheder derude – vi skal bare finde vej.”

Omkring 120 deltog i webinaret, hvor vi sammen blev klogere på, hvordan vi bedst muligt hjælper psykisk udsatte borgere i beskæftigelse.

Læs mere om Væksthuset på deres hjemmeside.

Anledningen til webinaret var, at Absalon tidligere på året lancerede jobmeddiagnose.dk, der er en vidensportal om psykiske lidelser og beskæftigelse. På jobmeddiagnose.dk har vi samlet den relevante viden, man som professionel har brug for, for bedst muligt at kunne hjælpe borgere med psykiske lidelser i beskæftigelse.

Webinaret er gennemført som led i Projekt: Flere borgere med psykiske lidelser i beskæftigelse, som er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.