Del

Tilmelding til fyraftensmøde om prøven i billedkunst som valgfag den 8. marts 2021 kl. 15.30-17.00 på Campus Roskilde

Fyraftensmøde om prøven i billedkunst som valgfag den 8. marts 2021 kl. 15.30-17.00 på Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. 

På dette fyraftensmøde om prøven i billedkunst som valgfag gennemgår vi de formelle prøvebestemmelser fra Undervisningsministeriet  og de vigtigste pointer om prøven og hvordan den skal afholdes. Der vil blive tid til samtale og at stille spørgsmål undervejs. 

Det er gratis at deltage og vi serverer kaffe/te og kage.

Tilmeldingsfristen er den 1. marts 2021.

 

 

Felter markeret med skal udfyldes

 Navn
 E-mail
 Ansættelsessted

Databeskyttelse

I forbindelse med tilmeldingen til konferencen, skal vi gøre dig opmærksom på, at Professionshøjskolen Absalon som dataansvarlig har pligt til at oplyse dig om følgende:
Dine oplysninger indsamles med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, b. Derudover indsamles eventuelle følsomme personoplysninger med hjemmel i artikel 9 stk. 2, litra a. Oplysningerne indsamles til følgende formål:

  • Identifikations oplysninger for at registrere din tilmelding og med henblik på at kunne identificere dig som deltager.
  • Kontaktoplysning til administrative opgave i forbindelse med arrangementet.
  • Navn, titel og arbejdsplads/organisation til navneskilte og deltagerliste, som evt. vil  blive udleveret til samtlige af arrangementets deltagere 

Behandling af dine oplysninger

Professionshøjskolen Absalon forventer at behandle dine oplysninger i et tidsrum indtil højest 30 dage efter konferencen er afholdt. Derefter bliver dine oplysninger slettet. Dog vil Professionshøjskolen Absalon gemme dit navn og din mail-adresse i op til to år efter konferencen er afholdt med det formål at kunne oplyse dig om kommende konferencer. I henhold til bogføringsloven gemmer vi dine betalings oplysninger i fem år. 

Professionshøjskolen Absalon videregiver dine oplysninger til [eksterne undervisere/oplægsholdere], [konferencen/kursus] lokationen, og muligvis til din arbejdsgiver, men kun i det omfang det er nødvendigt eller påkrævet.

Du kan til enhver tid efter anmodning blive slettet fra Professionshøjskolen Absalons konference liste. Ligeledes kan du anmode Professionshøjskolen Absalon om indsigt i eller berigtigelse af de indsamlede personoplysninger samt begrænsning af behandlingen. Derudover har du retten til at gøre indsigelse mod behandling og indgive klage til en tilsynsmyndighed.

Har du spørgsmål til indsamlingen af dine oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vores konference sekretariat kursus@pha.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver dpo@pha.dk
Ved denne tilmelding til konferencen giver du ligeledes din accept og er indforstået med, at Professionshøjskolen Absalon muligvis vil filme eller tage billeder på selve konferencedagen. Materialet må anvendes af Professionshøjskolen Absalon samt forskningsprojektet Internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelser.