Del

Tilmelding til Bliv klar til at deltage i ’ultra:bit challenge – knæk koden til bevægelse’ - et gratis on-line-kursus sammen med dine elever den 30.08.2021

Tilmelding til Bliv klar til at deltage i ’ultra:bit challenge – knæk koden til bevægelse’ - et gratis on-line-kursus sammen med dine elever den 30.08.2021 kl. 12.30-14.00

Indhold:

CFU tilbyder en online introduktion til DR’s undervisningsforløb ”Knæk koden til bevægelse”, så du sammen med dine elever kan være kreativ og skabe bevægelsesaktiviteter med teknologi.

Forløbet klæder dig på til at kunne arbejde med kodning af enten BBC micro:bits eller kodning i programmeringssproget Scratch.

Du kan med fordel deltage i kurset sammen med dine elever. Under vejledning af konsulenter fra CFU vil du sammen med dine elever skulle arbejde med koder og udføre de forskellige opgaver med bevægelse.

Undervisningsforløbet til ultra:bit challenge kan bruges tværfagligt blandt andet i fagene idræt, natur/teknologi, håndværk og design, matematik, dansk og understøttende undervisning samt i ‘bevægelse i undervisningen’.

Tilmeldingsfrist: Den 16. august.

Felter markeret med skal udfyldes

 Navn
 E-mail
 Ansættelsessted
 Samtykkeerklæring vedrørende følsomme personoplysninger

Databeskyttelse

I forbindelse med tilmeldingen til kurset, skal vi gøre dig opmærksom på, at Professionshøjskolen Absalon som dataansvarlig har pligt til at oplyse dig om følgende:
Dine oplysninger indsamles med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, b. Derudover indsamles eventuelle følsomme personoplysninger med hjemmel i artikel 9 stk. 2, litra a. Oplysningerne indsamles til følgende formål:

  • Identifikations oplysninger for at registrere din tilmelding og med henblik på at kunne identificere dig som deltager.
  • Kontaktoplysning til administrative opgave i forbindelse med arrangementet.
  • Navn, titel og arbejdsplads/organisation til navneskilte og deltagerliste, som evt. vil  blive udleveret til samtlige af arrangementets deltagere 

Behandling af dine oplysninger

Professionshøjskolen Absalon forventer at behandle dine oplysninger i et tidsrum indtil højest 30 dage efter konferencen er afholdt. Derefter bliver dine oplysninger slettet. Dog vil Professionshøjskolen Absalon gemme dit navn og din mail-adresse i op til to år efter konferencen er afholdt med det formål at kunne oplyse dig om kommende konferencer. I henhold til bogføringsloven gemmer vi dine betalings oplysninger i fem år. 

Professionshøjskolen Absalon videregiver dine oplysninger til [eksterne undervisere/oplægsholdere], [konferencen/kursus] lokationen, og muligvis til din arbejdsgiver, men kun i det omfang det er nødvendigt eller påkrævet.

Du kan til enhver tid efter anmodning blive slettet fra Professionshøjskolen Absalons konference liste. Ligeledes kan du anmode Professionshøjskolen Absalon om indsigt i eller berigtigelse af de indsamlede personoplysninger samt begrænsning af behandlingen. Derudover har du retten til at gøre indsigelse mod behandling og indgive klage til en tilsynsmyndighed.

Har du spørgsmål til indsamlingen af dine oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vores konference sekretariat Konferenceteam-Absalon@pha.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver dpo@pha.dk
Ved denne tilmelding til konferencen giver du ligeledes din accept og er indforstået med, at Professionshøjskolen Absalon muligvis vil filme eller tage billeder på selve konferencedagen. Materialet må anvendes af Professionshøjskolen Absalon samt forskningsprojektet Internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelser.

Samtykkeerklæring vedrørende følsomme personoplysninger

I forbindelse med afholdelse af konferencen kan det være nødvendigt at indhente relevante helbredsoplysninger således, at konferencen an tilpasses deltagernes behov.

Formålet med indsamlingen af helbredsoplysningerne er, at sikre at faciliteterne og bespisningen på konferencen lever op til eventuelle krav, der måtte fremkomme af indberettede helbredsoplysninger.
Deltagelse i konferencen er frivilligt. Det betyder, at Professionshøjskolen Absalon ikke lovligt kan anvende de oplysninger, du giver os uden dit samtykke hertil. De oplysninger du giver os vil således udelukkende blive delt med den lokation, hvor konferencen bliver afholdt således, at denne kan tilpasse faciliteterne til eventuelle behov.

Når du afgiver oplysninger til Professionshøjskolen Absalon har du en række rettigheder på baggrund af de europæiske regler på området. Du har:

  • Ret til adgang til de oplysninger vi behandler om dig
  • Ret til at få rettet eller slettet oplysninger som måtte være forkerte, upræcise eller misvisende
  • Ret til at anmode om at Professionshøjskolen Absalon stopper behandlingen af dine personoplysninger, men uden at der foretages sletning
  • Ret til at anmode om sletning af data
  • Ret til at protestere imod Professionshøjskolen Absalons anvendelse af dine personoplysninger.
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage
  • Ret til at klage til Datatilsynet. Kontaktoplysningerne findes på www.datatilsynet.dk 

For at anvende ovenstående rettigheder kan du kontakte Professionshøjskolen Absalon via disse kontaktoplysninger:
Uddannelsessekretær: Mette Anne Christensen mech@pha.dk
Databeskyttelsesrådgiver: dpo@pha.dk