Del

Information om beredskab for coronavirus (COVID-19)

Opdateret 26. maj 2020

I forbindelse med corona-krisen er Absalons campusser kun åbent for nogle få kritiske undervisningsaktiviteter, hvor fysisk fremmøde er afgørende. Det berører kun en meget lille del af Absalons studerende og ansatte. Studerende der er omfattet får besked fra deres uddannelse. 

Øvrige studerende og ansatte har indtil videre ikke adgang til Absalons campusser - her er undervisningen omlagt, og vi studerer og arbejder online. 

Fra den 26. maj er det  besluttet, at studerende der ikke allerede modtager undervisning på campus, i de næste uger vil blive indkaldt af deres uddannelse til opfølgning på forårssemestret samt evt. forberedelse af prøver. Indkaldet vil være for studerende, hvor det er praktisk muligt og vil som udgangspunkt være én gang á to timer. Der vil udover dette ikke være mulighed for at mødes på campus.

Desuden vil bachelorprøven afholdes fysisk på campus. 

Regeringen har meldt ud, at den forventer en næsten normal tilbagevenden til undervisning mv. i det nye studieår efter sommerferien. Dette vil vi orientere nærmere, så snart vi ved mere. 

Find information til:

Studerende

Studerende på Absalon finder opdateret information og retningslinjer om, hvordan de skal forholde sig på  Studienet og i Itslearning.

Link til Studienet

Medarbejdere

Medarbejdere i Absalon finder opdateret information og retningslinjer om, hvordan de skal forholde sig på A-net. 

Har du spørgsmål til, hvordan du skal arbejde den kommende tid, skal du kontakte din nærmeste leder.

Link til A-net

Studerende på akademi- og diplomforløb

Alle Absalons campusser er pga. Covid-19 lukket og næsten al fysisk undervisning er omlagt til e-læring. Foreløbigt frem til og med juli 2020

Hvis du er tilmeldt et akademi-, diplom- eller kursusforløb i den berørte periode vil du blive kontaktet direkte via e-mail eller E-boks, med information om hvorvidt din aktivitet er hhv. omlagt (f.eks. til e-læring), udskudt eller helt aflyst.

Hvis du vil tilmelde dig nye forløb kan du trygt gøre det. Vi forventer at starte fysisk undervisning på vores Campus fra starten af august og skulle aktiviteten blive berørt af Covid 19, vil du få direkte besked om hvorvidt den bliver omlagt (f.eks. til e-læring), udskudt eller helt aflyst.

Har du spørgsmål så ring på tlf.: 7248 1030

Kursister og besøgende

Absalon holder indtil videre lukket foreløbigt frem til og med juli 2020.

Skulle du have deltaget i møder på Absalon eller besøgt nogen på et af vores campusser, skal du ikke møde op. Du skal i stedet kontakte den/de person(er), som du havde en aftale med, pr. telefon eller mail og aftale, hvordan og hvornår I kan tale sammen.

Kurser afholdt af CFU
Frem til 18. maj er CFU’s kurser og konferencer aflyst.

Praktiksted

Praktik er en vigtig del af uddannelsen for Absalon studerende. Det gælder også i forbindelse med corona-situationen, hvor vi sammen med praktikstederne arbejder på at praktikken så vidt muligt kan fortsætte. Det gælder for alle studerende - aktuelt for lærer- og pædagogstuderende, som vi håber får gavn af den gradvise åbning og kan komme tilbage til praktikken. 

Absalon har kontaktet praktikstederne i Region Sjælland, herunder kommunerne, og opfordret dem til at tage studerende tilbage i praktik, hvis ikke det allerede er sket, og at igangsætte nye forløb efter planen.

Studerende i praktik skal følge de anvisninger, som gives hos jer som praktiksted.

Studerende der tilhører en særlig risikogruppe, skal som udgangspunkt afholde sin praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko.  Læs mere her

Få mere generel information om praktik på Absalons uddannelser her på siden

Corona hotline:

I hastetilfælde ring til:
Tlf. 72 48 30 40 

Ved spørgsmål eller øvrige tilfælde, skriv til: corona@pha.dk

  • Absalon arbejder på at flest mulige kan fortætte i praktik, der hvor det er muligt.
  • Den praktik, som flere studerende på professionshøjskolerne har mistet i forbindelse med Corona-krisen, erstattes ikke af anden praktik.
  • Absalon har kontaktet praktikstederne i Region Sjælland, herunder kommunerne, og opfordret dem til at tage studerende tilbage i praktik, hvis ikke det allerede er sket, og at igangsætte nye forløb efter planen.
  • Som studerende i en særlig risikogruppe skal man som udgangspunkt afholde sin praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko.
  • I særlige tilfælde kan personer i øget risiko, på baggrund af en individuel og lægefaglig vurdering, fratages kravet om fremmøde i praktik. Dette afgøres på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering, hvor alternative muligheder for omplacering til andre arbejdsforhold skal overvejes.

På Absalon opfordrer vi alle studerende, der har tid ved siden af studie og praktik, til at melde sig til en af regionens job- og vikarbanker under coronakrisen. Det skal dog selvfølgelig ikke påvirke de studerendes krav om at være studieaktive.

Se en oversigt over regionens corona-jobbanker her