Del

Information om Coronavirus (COVID-19)

Find information til:

Studerende

Studerende på Absalon finder opdateret information og retningslinjer om, hvordan de skal forholde sig på  Studienet og i Itslearning.

Link til Studienet

Medarbejdere

Medarbejdere i Absalon finder opdateret information og retningslinjer om, hvordan de skal forholde sig på A-net. 

Har du spørgsmål til, hvordan du skal arbejde den kommende tid, skal du kontakte din nærmeste leder.

Link til A-net

Studerende/kursister på efter- og videreuddannelse – samt øvrige besøgende

For at minimere smittespredningen er der primært adgang til Absalons campusser for studerende, kursister og medarbejdere. Det er fortsat muligt, at der kan komme et begrænset antal gæster (eksterne samarbejdspartnere mv.) til møder på campus efter forudgående aftale. Adgang til Absalons kantiner er kun for studerende, kursister og medarbejdere – der er IKKE offentlig adgang.

Forsamlingsforbud gælder ikke uddannelsesinstitutioner.

For at passe godt på hinanden er der en række forholdsregler og retningslinjer, som alle der kommer på campus skal følge.

 • Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på sygdom eller du eller en i din husstand er testet positiv for corona. Du skal blive hjemme indtil du er rask, det vil sige indtil 48 timer efter du sidst har haft symptomer.
 • Hvis du bliver testet positiv for coronavirus skal du følge myndighedernes retningslinjer vedr. smitteopsporing.
 • Hvis du har været på campus to dage før, du er testet positiv, opfordres du til at orientere Absalons Corona Hotline på tlf. 7248 3040 (alle dage, hverdage og weekend fra kl. 8-22), så de kan hjælpe med orientering af evt. nære kontakter på campus.

Adgang og færden på Campus

For at passe bedst mulig på hinanden skal du:

 • Bære mundbind ved ankomst til campus
 • Holde mindst én meters afstand
 • Bruge mundbind i faglokaler

 • Bruge mundbind, når vi bevæger os rundt indendørs på campus. 
 • Lige stolerækker og enkeltmandsborde er standardopstilling i alle undervisningslokaler. 
  Alle stole og borde er opstillet på rækker og således, at der kan holdes en afstand til andre på mindst én meter.  Der er påklæbet tydelige ikoner i alle undervisningslokaler, der tydeligt markerer hvor bordene og stolene skal stå . Der må ikke flyttes rundt på stole og borde. 
 • Ind- og udgang af lokaler skal ske på en måde, så der holdes mindst en meters afstand til andre. I nogle rum er der flere døre, hvor én dør bruges til indgang og en anden til udgang 
 • Alle overflader som håndtag og bordplader mm. rengøres dagligt.
 • Der vil være håndsprit i alle undervisningslokaler.

Ved aktiviteter der ikke afholdes på et af Absalons campusser gælder det at:

 • At aktiviteten som udgangspunkt omfatter maks ca. 25-30 studerende, 
 • Aktiviteten kan undtagelsesvis udgøre op til 50 studerende, hvis der er tungtvejende argumenter herfor. Undervisningen gennemføres  i så fald sådan, at de studerende primært har ansigterne vendt i samme retning og bevæger sig mindst muligt rundt mellem hinanden.
 • Der vil være øget fokus på anbefalinger om håndtering af personer med symptomer, retningslinjer for nærekontakter, rengøring og hygiejne, herunder håndhygiejne samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.

Du kan læse mere om Absalons retningslinjer her.