Del

Information om beredskab for coronavirus (COVID-19)

I forlængelse af regeringens beslutning om at optrappe bekæmpelsen af yderligere coronasmitte er alle campusser lukkede for ansatte og studerende indtil 13. april. 

Undervisningen omlægges og vi studerer og arbejder videre online 

Ansatte og studerende skal afholde sig fra at mødes fysisk i grupper andre steder. Møder mv. foregår via Skype/mobil.

Find information til:

Studerende

Er du studerende på Absalon finder du opdateret information på studienet og i Itslearning.

Studerende forventes at være studieaktive hjemmefra.

Studerende i praktik skal følge de anvisninger, som gives på praktikstedet. Hvis de er i en sygdomsmæssig risikogruppe skal de tale med praktikstedet og deres vejleder om dette, således praktikken evt afbrydes.

Studerende der bliver sendt hjem fra praktik eller hvor der sker ændringer, skal kontakte deres praktikkoordinator på uddannelsen

Link til studienet

Medarbejdere

Medarbejdere i Absalon finder opdateret information og retningslinjer om, hvordan de skal forholde sig på A-net. Derudover vil der dagligt blive sendt en statusmail til alle medarbejdere.

Har du spørgsmål til, hvordan du skal arbejde den kommende tid, skal du kontakte din nærmeste leder.

Link til A-net

Studerende på akademi- og diplomforløb

Alle Absalons Campus er pga. Covid 19 lukket og al fysisk undervisning er aflyst. Foreløbigt frem til og med d. 13. april 2020.

Hvis du er tilmeldt et akademi-, diplom- eller kursusforløb i den berørte periode vil du blive kontaktet direkte via e-mail eller E-boks, med information om hvorvidt din aktivitet er hhv. omlagt (f.eks. til e-læring), udskudt eller helt aflyst.

Hvis du vil tilmelde dig nye forløb kan du trygt gøre det. Hvis aktiviteten bliver berørt af Covid 19, vil du få direkte besked om hvorvidt den bliver omlagt (f.eks. til e-læring), udskudt eller helt aflyst.

Har du spørgsmål så ring på tlf.: 7248 1030

Hvis du er forhindret i at deltage i omlagt undervisning f.eks. fordi du indgår i akutberedskabet, så kontakt vores studieadministration med henblik på at flytte din tilmelding til et senere planlagt forløb. Du forbruger ikke eksamensforsøg, hvis du flyttes til et andet hold.

Kursister og besøgende

Absalon holder indtil videre lukket frem til 13. april. Skulle du have deltaget i møder på Absalon eller besøgt nogen på en af vores campusser, skal du ikke møde op. Du skal i stedet kontakte den/de person(er), som du havde en aftale med, pr. telefon eller mail og aftale, hvordan og hvornår I kan tale sammen.

Kurser afholdt af CFU
Frem til 1. april er alle CFU’s kurser og konferencer aflyst. Har du henvendelser ang. kurser, kan du skrive til kursus@pha.dk

Konferencer og Arrangementer
Arrangementer og konferencer som skulle finde sted på Absalon i marts, er aflyst. Visse arrangementer på senere datoer er også aflyst, mens andre endnu er uafklarede.  Vi har markeret aflyste arrangementer med ”AFLYST”.

Corona hotline:

I hastetilfælde ring til:
Tlf. 72 48 30 40 

Ved spørgsmål eller øvrige tilfælde, skriv til: corona@pha.dk