Del

Kontakt DPO

Hvis du har spørgsmål angående informationssikkerhed eller bemærker brud på informationssikkerheden på Professionshøjskolen Absalon, skal du kontakte Helpdesk, DPC eller DPO'en ved Professionshøjskolen Absalon.

  • De daglige udfordringer og spørgsmål omkring GDPR og informationssikkerhed skal rettes til Svend Tveden-Nyborg, der er Absalons informationssikkerhedskoordinator (DPC).
  • Absalons medarbejdere, studerende og andre registrerede personer kan desuden til enhver tid kontakte Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, der er Absalons databeskyttelsesrådgiver (DPO), i forbindelse med konkrete individuelle henvendelser vedr. registreredes egne rettigheder i forhold til GDPR.

Hvis du er i tvivl, om du bør kontakte os, så kontakt os endelig. Det er bedre at henvende sig en gang for meget end en gang for lidt.

Øvrige spørgsmål
Derudover er det muligt være at trække på Absalons DPO, Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, til f.eks. tema-arrangementer m.m. om mere generelle GDPR-temaer. Disse aktiviteter afregnes for enhedens egen regning på timebasis. Digital sørger for at viderefakturere DPOens registrerede timeforbrug med de ansvarlige chefer og ledere.

Hvis man står med en konkret GDPR-udfordring, hvor man har brug for sparring eller kort svar, kan man altid kontakte Absalons databeskytteleskoordinator, Svend Tveden-Nyborg fra Digital, der vil vurdere den enkelte sag og enten løse opgaven internt med assistance fra DPOen, sende den videre til DPOen eller bede jer rekvirere uddybende DPO-assistance (dette afhænger især af opgavens kompleksitet).