Del

Ledelsesstøtte til GDPR i Absalon

Absalon stiller kompetent rådgivning om GDPR-spørgsmål og GDPR-udfordringer til rådighed:

  • De daglige udfordringer og spørgsmål omkring GDPR og informationssikkerhed skal rettes til Svend Tveden-Nyborg, der er Absalons informationssikkerhedskoordinator.
  • Absalons medarbejdere, studerende og andre registrerede personer kan desuden til enhver tid kontakte Absalons DPO i forbindelse med konkrete individuelle henvendelser vedr. registreredes rettigheder i forhold til GDPR.

Derudover er det muligt være at trække på Absalons DPO, Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, til f.eks. tema-arrangementer m.m. om mere generelle GDPR-temaer. Disse aktiviteter afregnes for enhedens egen regning på timebasis. Digital sørger for at viderefakturere DPOens registrerede timeforbrug med de ansvarlige chefer og ledere.

Hvis man står med en konkret GDPR-udfordring, hvor man har brug for sparring eller kort svar, kan man altid kontakte Absalons databeskytteleskoordinator, Svend Tveden-Nyborg fra Digital, der vil vurdere den enkelte sag og enten løse opgaven internt med assistance fra DPOen, sende den videre til DPOen eller bede jer rekvirere uddybende DPO-assistance (dette afhænger især af opgavens kompleksitet).

Følgende GDPR-understøttende foranstaltninger er etableret:

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger
Cxense Display