Del

Brug af billeder og video

Hvis du bruger billeder af personer, skal du være opmærksom på, at Datatilsynet normalt anser offentliggørelsen af billeder på internettet for en behandling af personoplysninger. Et billede med andre personer er derfor oplysninger om disse personer. 

Man skal derfor leve op til databeskyttelsesreglerne, når man offentliggør billeder på internettet. 

Situationsbilleder 

Situationsbilleder (billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet) kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Om et situationsbillede kan offentliggøres uden samtykke kommer bl.a. an på karakteren af billedet og i hvilken sammenhæng billedet indgår. Det er afgørende, at dem der er på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, fx i forbindelse med markedsføring. 

Nogle situationsbilleder kan normalt aldrig offentliggøres uden samtykke:

  • Billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed.
  • Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset mv. 
  • Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende. 

Portrætbilleder

Portrætbilleder (billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer) kræver normalt altid samtykke at offentliggøre på internettet. Det er begrundet i, at nogle mennesker kan føle ubehag ved at have sådanne billeder offentliggjort, eventuelt sammen med oplysninger om navn eller lignende. Derfor skal du altid have lov af den eller de personer, der er på billedet, hvis du ønsker at offentliggøre det. 

Tager du selv billeder og laver video?

Hvis du selv tager billeder og optager video af personer til brug på Absalons platforme, skal du være opmærksom på, at du er omfattet af databeskyttelsesreglerne og –forordningen. Du skal derfor sørge for, at du har ret til at offentliggøre og/eller opbevare billeder/video, fx fordi du har fået samtykke fra personen. 

Samtykke

Datatilsynet definerer et samtykke som, ”Enhver, frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.” 

Et samtykke kan være mundtligt eller skriftligt. Du kan læse mere om samtykkeerklæringer her.
Den dataansvarlige skal kunne påvise, at der er givet samtykke til behandling af personoplysninger. 

Tilbagekaldelse af samtykke

De personer der er portrætteret kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger
Cxense Display