Del

Brug af billeder og video

Hvis du bruger billeder af personer, skal du være opmærksom på, at Datatilsynet normalt anser offentliggørelsen af billeder på internettet for en behandling af personoplysninger. Et billede med andre personer er derfor oplysninger om disse personer. 

Man skal derfor leve op til databeskyttelsesreglerne, når man offentliggør billeder på internettet. 

Billeder på internettet – hvad siger loven?

Som udgangspunkt kræver det et samtykke fra personen (eller dennes forældre ved en person under 16 år) der er portrætteret på det billede, man ønsker at offentliggøre. Hvorimod et harmløst situationsbillede kan som udgangspunkt offentliggøres uden samtykke.

Hvor Persondataforordningen forhen skelnede mellem portrætbilleder og situationsbilleder, har Datatilsynet november 2019 ændret praksis. Hvorvidt der kræves samtykke til at offentligegøre et billede på internettet beror på en helhedsvurdering fra den dataansvarlige, hvor der laves en interesseafvejning mellem offentliggørelsen af billedet og vedkommendes interesse eller rettigheder. 

Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede på baggrund af en interesseafvejning, bør du overveje følgende:

 • Karakteren af billedet
 • Hvor og hvorfor billedet er taget
 • I hvilken sammenhæng er billedet taget
 • Formålet med offentliggørelsen
 • Hensynet til vedkommende på billedet

Helt afgørende er, at den eller de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillede, udnyttede eller krænkede.


Det offentlige rum

Billeder der er taget i det offentlige rum, det kan være på gader, i parker og andre steder, hvor der ikke er nogen adgangsbegrænsning. De billeder må du offentliggøre, under hensyntagen til visse kriterier. (Der kan være opstillet betingelser for fotografering i offentlige områder, f.eks. retsbygninger, lufthavne, metro, storcentre, banegårde mv.) Man kan som udgangspunkt ikke altid være sikker på, at man må tage billeder på offentlig grund. Brug sund fornuft.

Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning.

Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer bliver afbildet i intime situationer, folk der nøgenbader, folk der skændtes, eller genkendelige personer der har været udsat for en trafikulykke.

Følgende situationsbilleder vil normalt ikke kunne offentliggøres uden samtykke:

 • Personbilleder der er taget steder, hvor der ikke er offentlig adgang f.eks. være i et privat hjem eller inde i en bil. Her må du ikke tage billeder af personer, som befinder sig på dette område, uden deres samtykke.
 • Personbilleder der er taget af ansatte på deres arbejde i en privat virksomhed eller hos en offentlig myndighed.
 • Billeder taget til private arrangementer og sammenkomster, kræver at alle der kan identificeres på billedet, skal give samtykke.
 • Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuse, gæster på et diskotek mm.
 • Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken eller lignende.Billedet indeholder personer med strafbare forhold.
 • Billedet indeholder følsomme oplysninger om de eller den person på billedet.

Bemærk: Du må gerne offentliggøre et krænkende billede - du må bare ikke kunne identificere personen eller personerne på billedet. Man ser det ofte med personbilleder, hvor der er indsat en sort bjælke over ansigtet, eller billedet er taget af personen bagfra, så man ikke kan identificere personen.

Sikker opbevaring af video, billeder og lyd

Medier.pha.dk er Absalons medieportal hvor du sikkert kan gemme alle dine arbejdsmæssige videoer, billeder og lydoptagelser. Her kan du gemme medier med persondata sikkert og forsvarligt. Du bestemmer hvem du deler dine filer med og de er sikkert opbevaret på sikre servere i Danmark.

Læs mere om hvordan du bruger Absalons Medieportal: klik her.

Tager du selv billeder og laver video?

Hvis du selv tager billeder og optager video af personer til brug på Absalons platforme, skal du være opmærksom på, at du er omfattet af databeskyttelsesreglerne og –forordningen. Du skal derfor sørge for, at du har ret til at offentliggøre og/eller opbevare billeder/video, fx fordi du har fået samtykke fra personen. 

Samtykke

En samtykkeerklæring er en erklæring, hvor den portrætterede person giver billedetageren ret til at anvende billedet på forskellige medier. Et samtykke kan gives mundtligt eller skriftligt. Det er dog billedetageren, virksomheden eller organisationen, der skal bevise, at der i den konkrete situation er afgivet samtykke, og at det i øvrigt lever op til persondatalovens krav til et samtykke.

Krav til en samtykkeerklæring:

 • Samtykket skal være frivilligt
  Når et samtykke skal være **frivilligt** betyder det, at der ikke må hæftes krav om samtykke sammen med fx køb af varer.

  • Du må altså ikke kræve samtykke til fx at modtage reklamer, nyhedsbreve eller anden behandling af en persons data, for at denne person kan få lov til at købe en vare.
   Det må således ikke være afgivet under tvang.
  • I nogle tilfælde kan der dog herske tvivl om frivilligheden, da der kan forekomme modydelser for at meddele samtykket.

 • Samtykket skal være specifikt og informeret

  • At et samtykke skal være specifikt betyder, at du giver samtykke til behandling med et bestemt formål, ikke et bredt samtykke, som kan fortolkes som virksomheden ønsker det, eller som dækker mange forskellige formål.
  • Samtykket skal være informeret, hvilket betyder, at den registrerede er informeret om, hvad samtykket vil betyde for kunden, fx at vedkommende bliver genstand for målrettet markedsføring.
  • Dette må under ingen omstændigheder skjules i anden tekst.

  • Samtykket skal være utvedtydigt & udtrykkeligt

    • Samtykket skal være utvetydigt. Man må altså ikke være i tvivl om, at der er givet samtykke, og der skal derfor udføres en aktiv handling fra fx kundens side, såsom at sætte flueben i en boks eller udfylde en blanket.

     • Samtykke skal være udtrykkeligt.
      Det betyder, at der skal være tale om en aktiv handling fra den registreredes side.
      Det er altså ikke godt nok, hvis man skriver eller siger til personen, at hvis han/hun ikke protesterer inden f.eks. en uge, går man ud fra, at der foreligger et samtykke.

  Du kan læse mere om samtykkeerklæringer her.

  Den dataansvarlige skal kunne påvise, at der er givet samtykke til behandling af personoplysninger. 

  Billeder med børn

  Når det skal vurderes, om offentliggørelsen af et billede med børn og unge er lovlig, skal man tænke på, at børn skal gives en særlig beskyttelse. Fordi de oftest er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med behandling af personoplysninger.

  Hvis du har givet dit samtykke til en billedetager, virksomhed eller organisation, kan du til enhver tid trække den tilbage. Ved at kontakte den billedetager, virksomhed eller organisation, der har indhentet den, -også selvom der er tale om lovlige billeder. Husk på at et samtykke ikke er tidsbegrænset, det løber indtil det bliver trukket tilbage. Der kan ikke tilbagekaldes samtykke med tilbagevirkende kraft.

  Tilbagekaldelse af samtykke

  De personer der er portrætteret kan til enhver tid gøre indsigelse. De skal i så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis en eller flere personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør det umiddelbart fjernes af den dataansvarlige.

  Hvis den dataansvarlige ikke vil imødekomme anmodningen om at slette billedet, kan vedkommende klage til Datatilsynet.

  Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

  Find kontaktoplysninger