Del

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er nu afsluttet med forlig på det offentlige område

Det betyder, at der ikke bliver storkonflikt - en eventuel konflikt omfatter kun de faggrupper, der siger nej til overenskomstaftalen. 

Undervisning, deltagelse i kurser, eksamener mv. kan ske som normalt.

The negotiations at The Conciliation Board have ended with a settlement for the public area in connection with the collective agreement 2018.

This means that a large scale conflict will not take place – a potential conflict will only affect specific professional groups that reject the collective bargaining agreement.

Teaching, participation in courses, exams as well as trips can take place a normally. 

Cxense Display