Gå til hovedindhold

Maria Rocchin

- Studerende på ergoterapeutuddannelsen
- Campus Næstved

Jeg hedder Maria, bor i Næstved og læser på ergoterapeutuddannelsen på Absalon i Næstved.

Mit valg faldt på ergoterapi grundet mit seneste arbejde på CNN (Center for neurorehabilitering) på Næstved Sygehus som serviceassistent. Her bliver almindelige mennesker med følger efter en alvorlig hjerneskade indlagt til genoptræning. I rehabiliteringen på CNN arbejder de med de fysiske, psykiske, kommunikative og/eller sociale udfordringer. Jeg så, hvordan patienter, der ikke selv kunne klare de almindelige hverdagsaktiviteter som at tage et bad, lave mad eller få tøj på, med et tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, talepædagoger mm. og med et særligt fokus på den enkeltes behov for undersøgelser, træning og aktiviteter, udviklede sig helt fantastisk - og det inspirerede mig til studere til ergoterapeut.

Det gode ved uddannelsen på Campus Næstved er, at vores undervisere altid har tid til en personlig eller faglig snak, samt at de er nogen, der selv har haft ”fingrene i mulden” og kender til de udfordringer, vi har som studerende, og kan komme med mange gode dagligdagseksempler koblet til vores teori.

For at få erfaring med at arbejde med mennesker har jeg ved siden af mit studie arbejdet som udekørende vikar i hjemmeplejen, siddet fast vagt på CNN, arbejdet med børn med autisme, og nu arbejder jeg på et neuropædagogisk center for folk med en senhjerneskade.

Jeg drømmer om at komme til at arbejde med børn og unge igennem sansebearbejdning og sansemotorik. Dog kan det tænkes, at det nok kan ændre sig, da mulighederne er mange; man kan arbejde i psykiatrien, skoleregi, kommunen, sygehus, privat regi m.fl. Du har også gode muligheder for at arbejde i udlandet som ergoterapeut. Du kan ligeledes læse videre og specialisere dig yderligere ved at tage en diplom-, master- eller en kandidatuddannelse. Ydermere kan du i Næstved tage den Europæiske Master of Science i Ergoterapi.

Hvis du har spørgsmål til min uddannelse, og/eller hvis du ønsker at blive 'Studerende for en dag' på ergoterapeutuddannelsen i Næstved, så er du velkommen til at skrive til mig: en19s015@edu.pha.dk