Del

Faglige fyrtårne - 3 dages kursus i den styrkede pædagogiske læreplan

Dette læringsforløb er for dig, der er nyansat og gerne vil vide mere om den styrkede pædagogiske læreplan eller for dig, der allerede er et fagligt fyrtårn og har brug for at arbejde dig længere ind i rollen.

Der er sket store ændringer på dagtilbudsområdet i forbindelse med at den styrkede pædagogiske læreplan er kommet. Det har blandt andet betydet,  at vi har fået faglige fyrtårne - en stillingsbetegnelse, som skal fyldes med et meningsgivende indhold og som kræver en didaktisk indsigt og viden for at lykkes i rollen som sparringspartner for både den faglige leder og over for sine kolleger.

Det får du ud af kurset

  • Du vil få en større viden og det pædagogiske grundlag i den styrkede pæd. læreplan
  • Du vil et større kendskab til rollen som fagligt fyrtårn 
  • Du vil opleve dig didaktisk bedre klædt på til rollen som fagligt fyrtårn i din institution.
  • Du vil få større viden og stærkere færdigheder til at varetage rollen som et fagligt fyrtårn, der kan hjælpe lederen i arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer og faglige fællesskaber med udgangspunkt i den styrkede læreplans indhold.

Herunder:

  • Kunne indgå i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre om at tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer
  • Kunne påtage sig ansvar for at facilitere faglig sparring i medarbejdergruppen
  • Have indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse og forandringer i det pædagogiske arbejde, herunder at de kan spotte, omsætte og skabe relevante ”forstyrrelser”, der stiller krav til forandring af praksis.
  • Have opnået større indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og en god evalueringskultur. 
  • Have arbejdet med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske arbejde. Kurset for dig, der

der er interesseret i mere viden om den styrkede pædagogiske læreplan og har en interesse i at vide mere om rollen som fagligt fyrtårn . Måske er du allerede fagligt fyrtårn og har brug for mere viden og mulighed for at øve dig i rollen.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 2. marts 2021.