Del

Åben skole - samarbejde på tværs

Interesserer du dig for åben skole-aktiviteter i og uden for grundskolen eller skal du som en del af skolens pædagogiske læringscenter støtte dine kolleger i det bedst mulige samarbejde med eksterne parter om elevernes læring, udvikling og trivsel, så er dette modul måske relevant for dig.

Partnerskaber og tværgående samarbejde mellem skolen og de lokale organisationer står beskrevet som et lovmæssigt krav i folkeskoleloven. Skolerne skal samarbejde med lokalsamfundets kultur, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og med musik-, kunst- og kulturskoler samt med de lokale fritids- og klubtilbud. 
Formålet med dette valgfrie modul er at deltagerne skal udvikle kompetencer til at samarbejde med andre professioner, institutioner og organisationer i og uden for grundskolen til at gennemføre, planlægge og evaluere åbenskole-aktiviteter.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • påtage dig ansvaret for at planlægge, gennemføre og evaluere åben-skole-projekter i et tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger og centrale aktører
  • udvikle åben-skole-aktiviteter, der rummer et samspil mellem æstetiske læreprocesser i skolen og hos den eksterne partner
  • reflektere over åben-skole-aktiviteter i et dannelsesperspektiv

Fagligt indhold

 

  • hvordan åben skole-projekter i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel og tager højde for grundskolens formål og fagenes mål
  • hvordan et åbenskole-samarbejdet kan bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau
  • hvordan et åben skole-samarbejde kan blive værdifuldt både i den fagopdelte og i den understøttende undervisning


Modulet er for dig, der

  • arbejder som lærer eller pædagog i grundskolen
  • er læringsvejledere i De pædagogiske læringscentre, undervisere og ledere af ungdoms-, kultur- og musikskoler


Tilmelding
Blended learning, Campus Næstved
25. august 2021
Start dato: 25. august 2021
Slut dato:  8. december 2021
Adresse:  Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Onsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration

Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her