Del

Åben skole – samarbejde på tværs

Bliv bedre til at udnytte mulighederne i Åben skole til spændende undervisning.

Åben skole har mange steder stadig til gode at blive udfoldet. Når verden er i opbrud har eleverne brug for lærere, der kan gøre begribelse af omverdenen tilgængelig, relevant og konkret. At kunne åbne den nære verden for eleverne, bidrager til anderledes læreprocesser, deltagelsesmåder og tanke baner.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Gennem modulet bliver du klædt på til at planlægge, gennemføre og evaluere åben-skole-projekter i et tværprofessionelt samarbejde
  • Du kommer til at udvikle åben-skole-aktiviteter med vægt på samspillet mellem æstetiske læreprocesser i skolen og hos den eksterne partner
  • Du bliver skarp til at reflektere over åben-skole-aktiviteter i et dannelsesperspektiv.

Fagligt indhold

  • Metoder til planlægning, gennemførelse og evaluering af åben-skole-aktiviteter
  • Historiske og kulturelle udvikling og samfundsmæssige begrundelser for åben skole
  • Muligheder og udfordringer i tværprofessionelt samarbejde
  • Æstetiske og praksisorienterede læreprocesser
  • Pædagogiske og didaktiske teoriers transfer mellem skolens, fritidsdelens og eksterne partneres forskellige læringsrum


Modulet er for dig, der

Er nysgerrig på læreprocesser udenfor det traditionelle skolerumINFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.