Del

Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i beskæftigelse

Afgangsprojektet danner afslutningen på Diplomuddannelsen i beskæftigelse. Det er her, du har muligheden for at gå i dybden med det emne, du finder mest interessant inden for beskæftigelsesområdet.

Det er vigtigt at kunne tilegne sig ny fagviden på en reflekteret og effektiv måde. Afgangsprojektet er din mulighed for at vise, at du kan undersøge, evaluere og formidle komplekse problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet.

15 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i undersøgelsesmetoder, empiriproduktion og databehandling, så du blandt andet kritisk kan evaluere andre undersøgelser
  • Praktisk erfaring med at anvende teorier og metoder til at skabe ny viden og nye løsninger på faglige problemstillinger
  • Indblik i udviklingsarbejde enten internt i egen organisation eller i et tværfagligt/tværsektorielt perspektiv
  • Erfaring i at formidle komplekse problemstillinger og resultater inden for beskæftigelsesområdet.

Fagligt indhold

  • Videnskabelige begrundelser og refleksioner for metode- og teorivalg
  • Relevante teorier og forskningsresultater
  • Relevante og hensigtsmæssige dataindsamlingsmetoder
  • Analyse og vurdering
  • Korrekt kildehenvisning
  • Fremsætte handlingsforslag på baggrund af projektets konklusion.


Modulet er for dig, der

har bestået fem moduler på diplomuddannelsen i beskæftigelse og kun mangler at skrive afgangsprojektet for at færdiggøre uddannelsen.