Del

Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Afgangsprojektet danner afslutningen på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

Det er her, du har muligheden for at gå i dybden med det emne, du finder mest interessant inden for den offentlige forvaltning og administration.

Det er vigtigt at kunne tilegne sig ny fagviden på en reflekteret og effektiv måde. Afgangsprojektet er din mulighed for at vise, at du kan undersøge, evaluere og formidle komplekse problemstillinger inden for offentlig forvaltning og administration.

15 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i undersøgelsesmetoder, empiriproduktion og databehandling, så du blandt andet kritisk kan evaluere andre undersøgelser
  • Praktisk erfaring med at anvende teorier og metoder til at skabe ny viden og nye løsninger på faglige problemstillinger
  • Indblik i udviklingsarbejde enten internt i egen organisation eller i et tværfagligt perspektiv og udvikle strategier og konkrete løsningsforslag
  • Erfaring i at formidle komplekse problemstillinger og resultater inden for offentlig forvaltning og administration.

Fagligt indhold

  • Videnskabelige begrundelser og refleksioner for metode- og teorivalg
  • Relevante teorier og forskningsresultater
  • Relevante og hensigtsmæssige dataindsamlingsmetoder
  • Analyse og vurdering
  • Fremsætte handlingsforslag på baggrund af projektets konklusion.


Modulet er for dig, der

har bestået moduler for 45 ECTS-point på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration og kun mangler at skrive afgangsprojektet for at færdiggøre uddannelsen.Tilmelding
Campus Nykøbing F
2. august 2021
Start dato: 2. august 2021
Slut dato:  20. december 2021
Adresse:  Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist: 13. oktober 2021
Supplerende oplysninger: 
Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 Lektioner

Kontaktoplysninger:
Uddannelsessekretær Lis Juul Poulsen Bruun Mail: libr@pha.dk Tlf. 72482655
Pris:  13.000,00 DKK

ECTS:  15

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her