Del

Afgangsprojekt - Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Afgangsprojektet er afslutningen på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

I afgangsprojektet vil du have muligheden for at gå i dybden med det emne, du finder mest interessant inden for den offentlige forvaltning.

Det er vigtigt at kunne tilegne sig ny fagviden på en reflekteret og effektiv måde. Afgangsprojektet er din mulighed for at vise, at du kan undersøge, evaluere og formidle komplekse problemstillinger inden for offentlig administration og forvaltning.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i undersøgelsesmetoder, empiriproduktion og databehandling, så du blandt andet kritisk kan evaluere andre undersøgelser
  • Praktisk erfaring med at anvende teorier og metoder til at skabe ny og viden om faglige problemstillinger
  • Indblik i en selvvalgt, faglig relevant problemstilling og forslag til løsning af praksisnære problemer
  • Erfaring med at formidle komplekse faglige problemstillinger og resultater.

Fagligt indhold

  • Undersøgelsesmetoder og videnskilder
  • Evaluering af relevant forskning
  • Formidling af resultater og problemløsning
  • Metodiske redskaber
  • Selvvalgt teoretisk fokus.


Modulet er for dig, der

har bestået 50 ECTS-point på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration og kun mangler at skrive afgangsprojektet for at færdiggøre uddannelsen.