Del

Afgangsprojekt - Akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Afgangsprojektet er afslutningen på Akademiuddannelsen i beskæftigelse.

I afgangsprojektet vil du have muligheden for at gå i dybden med det emne, du finder mest interessant inden for beskæftigelsesområdet.

Det er vigtigt at kunne tilegne sig ny fagviden på en reflekteret og effektiv måde. Afgangsprojektet er din mulighed for at vise, at du kan undersøge, evaluere og formidle komplekse problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i undersøgelsesmetoder, empiriproduktion og databehandling, så du blandt andet kritisk kan evaluere andre undersøgelser
  • Praktisk erfaring med at anvende teorier og metoder til at skabe ny viden og nye løsninger på faglige problemstillinger
  • Indblik i en selvvalgt, faglig relevant problemstilling
  • Erfaring i at formidle komplekse problemstillinger og resultater inden for beskæftigelsesområdet.

Fagligt indhold

  • Undersøgelsesmetoder og videnskilder
  • Evaluering af forskning på beskæftigelsesområdet
  • Formidling af resultater
  • Metodiske redskaber
  • Selvvalgt teoretisk fokus.


Modulet er for dig, der

har bestået fem moduler på Akademiuddannelsen i beskæftigelse og kun mangler at skrive afgangsprojektet for at færdiggøre uddannelsen.