Del

Afgangsprojekt DEP

Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Formålet med afgangsprojektet er, at du kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en selvvalgt erhvervspædagogisk og didaktisk udfordring fra din praksis med anvendelse af teorier og undersøgelsesmetoder, og derigennem formulerer og begrunder handlemuligheder i praksis.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået. Efter at have bestået afgangsprojektet vil den studerende modtage bevis for gennemført Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

15 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du:

 

·         håndtere komplekse problemstillinger i erhvervspædagogisk virksomhed

·         anvende teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af erhvervspædagogisk virksomhed

·         indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål, metoder, tiltag og etik

 


Fagligt indhold

I afgangsprojektet arbejder du selvstændigt med en erhvervspædagogisk problemstilling, der knytter sig til dit praktiske virkefelt og til viden, teorier og metoder fra uddannelsens tidligere moduler. Afgangsprojektet udgør derfor en syntese af praksisviden, forskningsviden og udviklingsviden, der går på tværs af uddannelsens moduler.Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og selvstudium. Der er 1 undervisningsgang, hvor du introduceres til problemorienteret projektarbejde. Herefter kvalificerer vejledning de/de studerendes emne, undersøgelsesfokus og empiriindsamling.

Afgangsprojektet afsluttes med en skriftligt projekt og en mundtlig prøve. Det skriftlige projekt skal udarbejdes individuelt eller i gruppe op til tre studerende. Der foretages individuel bedømmelse.

 Tilmelding
Campus Roskilde
2. september 2021
Start dato: 2. september 2021
Slut dato:  17. december 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 6. august 2021
Supplerende oplysninger:  Udbydes i samarbejde med ZBC.
Der er kick off den 2. september 2021 kl. 8.30 - 11.30 på Campus Roskilde, herefter kun vejledning.
Vejledning foregår online efter aftale med vejleder.
Pris:  11.000,00 DKK

ECTS:  15

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her