Del

Afgangsprojekt DEP

Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Formålet med afgangsprojektet er, at du kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en selvvalgt erhvervspædagogisk og didaktisk udfordring fra din praksis med anvendelse af teorier og undersøgelsesmetoder, og derigennem formulerer og begrunder handlemuligheder i praksis.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået. Efter at have bestået afgangsprojektet vil den studerende modtage bevis for gennemført Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

15Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du:

 

·         håndtere komplekse problemstillinger i erhvervspædagogisk virksomhed

·         anvende teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af erhvervspædagogisk virksomhed

·         indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål, metoder, tiltag og etik

 


Fagligt indhold

I afgangsprojektet arbejder du selvstændigt med en erhvervspædagogisk problemstilling, der knytter sig til dit praktiske virkefelt og til viden, teorier og metoder fra uddannelsens tidligere moduler. Afgangsprojektet udgør derfor en syntese af praksisviden, forskningsviden og udviklingsviden, der går på tværs af uddannelsens moduler.Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og selvstudium. Der er 1 undervisningsgang, hvor du introduceres til problemorienteret projektarbejde. Herefter kvalificerer vejledning de/de studerendes emne, undersøgelsesfokus og empiriindsamling.

Afgangsprojektet afsluttes med en skriftligt projekt og en mundtlig prøve. Det skriftlige projekt skal udarbejdes individuelt eller i gruppe op til tre studerende. Der foretages individuel bedømmelse.

 Tilmelding
Ringsted
27. august 2020
Beskrivelse: Obl. Afgangsprojekt
Start dato: 27. august 2020
Slut dato: 11. december 2020
Tidsangivelse: Fredage
Tilmeldingsfrist: 16. august 2020
Pris: 11.000,00 DKK
Konsulent:

Charlotte Hahn Nielsen

7248 1276, chhn@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Opiola

7248 1281, jop@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her