Del

Afgangsprojekt fleksibelt

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater. 

15 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt, hvor en begrundet central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte dokumenteres ved en afsluttende prøve. 

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for en uddannelsesretnings mål for læringsudbytte skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte 

Viden 

 • Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning. 

 • Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det fagprofessionelle arbejde 

 • Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver 

Færdigheder 

 • Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger 

 • Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger 

 • Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser 

Kompetencer 

 • Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af professionspraksis 

 • Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om faglige mål og metoder 

Når du har deltaget på dette modul, kan du: 

 • Identificere og vurdere forskning, teori og praksis inden for psykosocial rehabilitering og recovery 

 • Begrunde din praksis og indsatser med afsæt i viden og værdier 

 • Argumenterer for initiativer på et fagligt viden- og værdigrundlag 

 • Vurdere faglige tiltag og indsatser samt reflektere over egen praksis på et vidensinformeret grundlag 
Modulet er for dig, der

er sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog eller ergo – og fysioterapeut. Tilmelding
Roskilde - Trekroner
13. april 2021
Beskrivelse: Flexibel diplom: Psykosocial rehabilitering og recovery
Start dato: 13. april 2021
Slut dato: 15. november 2021
Tidsangivelse: April - november
Tilmeldingsfrist: 13. juni 2021
Pris: 13.500,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Tina Rozumiak Nicolajsen

7248 1233, tinn@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her