Del

Afgangsprojekt PD

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

15Ects pointObligatorisk


Projektforløbet indledes med en fælles undervisningsgang for alle afgangsstuderende på Den pædagogiske diplomuddannelse med videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen.

Det er vigtigt at du ved tilmeldingen oplyser følgende:

  • Retning på diplomuddannelse
  • Evt. ønske til vejleder

Derudover skal du vedhæfte kopi af tidligere modulbeviser, hvis modulet/modulerne er gennemført ved en anden Professionshøjskole.


Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte

Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt, hvor en begrundet central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte, dokumenteres ved en afsluttende prøve.

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte

Viden

  • Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning
  • Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det pædagogiske arbejde
  • Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver

Færdigheder

  • Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
  • Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger
  • Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser

Kompetencer

  • Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af pædagogisk praksis
  • Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål og metoderTilmelding
Campus Roskilde
25. januar 2021
Beskrivelse: Modulbeviser fra andre Professionshøjskoler skal vedhæftes ved tilmelding + ønske til vejleder kan noteres under feltet "Bemærkninger"
Start dato: 25. januar 2021
Slut dato: 4. juni 2021
Tidsangivelse: Fællesdag kl. 9.00-14.30 + 6 individuelle vejledningslektioner i perioden
Tilmeldingsfrist: 16. november 2020
Pris: 12.000,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her