Del

Afgangsprojekt PD

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

15Ects pointObligatorisk


Projektforløbet indledes med en fælles undervisningsgang for alle afgangsstuderende på Den pædagogiske diplomuddannelse med videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen.

Det er vigtigt at du ved tilmeldingen oplyser følgende:

  • Retning på diplomuddannelse
  • Evt. ønske til vejleder

Derudover skal du vedhæfte kopi af tidligere modulbeviser, hvis modulet/modulerne er gennemført ved en anden Professionshøjskole.


Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte

Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt, hvor en begrundet central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte, dokumenteres ved en afsluttende prøve.

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte

Viden

  • Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning
  • Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det pædagogiske arbejde
  • Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver

Færdigheder

  • Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
  • Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger
  • Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser

Kompetencer

  • Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af pædagogisk praksis
  • Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål og metoderTilmelding
Retning: Psykologi
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Børns sprog
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Uden retning
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Vejledning og supervision
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Læsevejleder
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Engelskvejleder
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Medier og kommunikation
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Matematikvejleder
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Naturfagsvejleder
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Specialpædagogik
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner
Vejledning 6 lektioner

Uddannelsessekretær:
Michelle S. Hansen, miah@pha.dk / 72481838
Specielkonsulent:
Trine Skov Jensen, trsj@pha.dk / 72481394
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Fleksibel
23. august 2021
Start dato:23. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 9. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning 6 lektioner Vejledning 6 lektioner
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her