Del

Afgangsprojekt SD

På afgangsprojektet skal du demonstrere at du selvstændigt kan forholde dig analyserende, reflekterende og kritisk til praksisnære problemstillinger og forskellige teoetiske og metodiske positioner relateret til den sundhedsfaglige praksis

Afgangsprojektet danner afslutningen på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering og håndtering a sundhedsfaglige problemer gennem anvendelse af relevante teorier og metoder og forskningsresultater

15Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Du opnår udviklingsbaseret viden og forståelse af praksis ved anvendelse af teori og videnskabelig metode i relation til det valgte sundhedsfaglige emne 
  • Du får mulighed for refleksion over anvendelsen af teori og videnskabelig metode inden for det valgte sundhedsfaglige emne
  • Du får styrket dine færdigheder i forhold til indsamling, analyse, dokumentation og formidling af faglige og praktiske problemstillinger relateret til de valgte sundhedsfaglige emne 
  • Du opnår kompetencer til at kunne håndtere komplekse og udviklingsbaserede situationer i arbejdssammenhænge

Fagligt indhold

Der tilbydes undervisning i mindre omfang i relation til afgangsprojektet samt vejledning i relation til afgangsprojektetModuler er for dig, der

vil afslutte din diplomuddannelse.

Afgangsprojektets emne skal du formulere så det ligger inden for uddannelsens fagområde og formuleres så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for uddannelsens fagområde inddrages.Tilmelding
Retning: Borgernær sundhed
19. august 2021
Start dato:19. august 2021
Slut dato: 10. januar 2022
Adresse: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:12. august 2021
Supplerende oplysninger: Internat:
Undervisningsdatoer: 19/8 og 9/9
Undervisningstidspunkt:
Vejledningsdatoer:
Afleveringsdato: 3/1-2022
Eksamensdato: 10/1-2022

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 14.000,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Uden retning
20. august 2021
Start dato:20. august 2021
Slut dato: 10. januar 2022
Adresse: Campus Næstved Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist: 1. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning: 20/8, 9/9
Opgaveaflevering 3/1
Mundtlig prøve: 10/1-2022

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31
Pris: 14.000,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Sundhedsfremme og forebyggelse
20. august 2021
Start dato:20. august 2021
Slut dato: 10. januar 2022
Adresse: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:12. august 2021
Supplerende oplysninger: Internat:
Undervisningsdatoer: 20/8, 9/9
Undervisningstidspunkt:
Vejledningsdatoer:
Afleveringsdato: 3/1-2022
Eksamensdato: 10-01-2022

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 14.000,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
20. august 2021
Start dato:20. august 2021
Slut dato: 10. januar 2022
Adresse: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:12. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 20/8, 9/9
Undervisningstidspunkt:
Vejledningsdatoer:
Afleveringsdato: 3/1-2022
Eksamensdato: 10/1-2022

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 14.000,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Professionspraksis
20. august 2021
Start dato:20. august 2021
Slut dato: 10. januar 2022
Adresse: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:12. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 20/8, 9/9
Undervisningstidspunkt:
Vejledningsdatoer:
Afleveringsdato: 3/1-2022
Eksamensdato: 10/1-2022

Conni Gram, TLF.: 72 48 14 31

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 14.000,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Retning: Kultur og sundhed
20. august 2021
Start dato:20. august 2021
Slut dato: 10. januar 2022
Adresse: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:12. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 20/8, 9/9
Undervisningstidspunkt:
Vejledningsdatoer:
Afleveringsdato: 3/1-2022
Eksamensdato: 10/1-2022

Conni Gram, tlf.: 72 48 14 31

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 14.000,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her