Del

Afgangsprojekt - Den Sociale Diplomuddannelse

Afgangsprojektet er afslutningen på den Sociale Diplomuddannelse. I afgangsprojektet vil du have muligheden for at gå i dybden med det emne, du finder mest interessant inden for det socialfaglige område.

Det er vigtigt at kunne tilegne sig ny fagviden på en reflekteret og effektiv måde. Afgangsprojektet er din mulighed for at vise, at du kan undersøge, evaluere og formidle komplekse problemstillinger inden for det socialfaglige område.

15Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i undersøgelsesmetoder, empiriproduktion og databehandling, så du blandt andet kritisk kan evaluere andre undersøgelser
  • Praktisk erfaring med at anvende teorier og metoder til at skabe ny viden om en socialfaglig problematik
  • Indblik i udviklingsarbejde enten internt i egen organisation eller i et tværfagligt/tværsektorielt perspektiv
  • Erfaring med at formidle komplekse socialfaglige problemstillinger og resultater.

Fagligt indhold

  • Integration af praksiserfaring, teori og udviklingsorientering
  • Analyse, diskussion og vurdering af udvalgte problemstillinger
  • Formidling af komplekse problemstillinger
  • Udvikling af egne professionelle praksisnære kompetencer.


Moduler er for dig, der

har bestået fem moduler på den Sociale Diplomuddannelse og kun mangler at skrive afgangsprojektet for at færdiggøre uddannelsen.