Del

Afgangsprojektet i diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

15Ects pointObligatorisk

Projektforløbet indledes med en fælles undervisningsgang for alle afgangsstuderende med fokus på videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen. Ønske til vejleder oplyses eventuelt ved tilmeldingen. 

Derudover skal du vedhæfte kopi af tidligere modulbeviser, hvis modulet/modulerne er gennemført ved en anden Professionshøjskole.


Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte

Afgangsprojektet er den studerendes afsluttende projekt, hvor en begrundet central afgrænsning af læringsudbyttet dokumenteres ved en afsluttende prøve.
Med udgangspunkt i det godkendte emne skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte.


Viden

  • Viden om kunst og kultur samt børns og unges kultur i et historisk perspektiv
  • Kendskab til kunstneriske og videnskabelige metoder og teorier om formidling af kunst og kultur til børn og unge
  • Indsigt i nye medier og deres anvendelse i formidlingen af kunst og kultur for børn og unge

Færdigheder

  • Kan tilrettelægge, evaluere og udvikle formidlingsforløb for målgruppen
  • Kan iværksætte kunstneriske processer i forbindelse med formidlingspraksis
  • Kan reflektere over forholdet mellem en formidlingspraksis og teori om formidling
  • Kan anvende og vurdere udviklings- og forskningsbaseret viden om kunst- og kulturformidling for børn og unge

Kompetencer
Det er målet, at den uddannede

  • kan påtage sig ansvaret for udvikling af kunst- og kulturformidling for børn og unge på et teoretisk og praktisk afprøvet grundlag
  • kan håndtere planlægning, design og udvikling af formidlingsprojekter for børn og unge


Modulet er for dig, der

der afslutter en diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge.Tilmelding
Campus Roskilde
24. januar 2022
Start dato:24. januar 2022
Slut dato:  3. juni 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Mandag kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her